Aby rodič bol so svojim dieťaťom bez odlúčenia

Aby rodič bol so svojim dieťaťom bez odlúčenia

  • 08.07.2020

OZ malíček sa v spolupráci so slovenskými neonatológmi zapája do celosvetovej kampane. Zero separation / Bez odlúčenia – to je hlavné motto kampane, ktorá sa celosvetovo spúšťa v starostlivosti o novorodencov. Jej cieľom je umožniť predčasne narodeným a chorým novorodencom prítomnosť ich rodičov. Slovensko je súčasťou tejto iniciatívy vďaka spolupráci OZ malíček a zástupcov N eonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti .

Uplynulé mesiace poznačené pandémiou COVID-19 zastihli celý svet nepripravený. Nebola na to pripravená ekonomika, školstvo, sféra služieb a obchodu, ale ani zdravotnícke systémy, ktoré kvôli minimalizácii nebezpečenstva prijali opatrenia znižujúce riziko prenosu ochorenia. Práve opatrenia poukázali na novorodeneckých oddeleniach a v pericentrách na viacero skutočností, ktoré je možné spoločnými silami zmeniť k lepšiemu – pre lepšiu starostlivosť o dieťa, pre prítomnosť rodiča pri dieťaťi ako aj pre vnímanie jednoty dieťa – rodič ako celku. A to všetko nielen v období pandémie.

Rodič nie je návšteva

Kampaň sa usiluje vytvoriť povedomie o spoločných potrebách detí a ich rodičov a to nielen počas pandémie. Informuje o možnostiach, ktoré majú zabezpečiť hospitalizovaným deťom prítomnosť ich rodičov “bez odlúčenia”, samozrejme pri dodržiavaní režimových opatrení a hygienických štandardov. Kampaň realizujú dve hlavné organizácie zastrešujúce iniciatívu – GLANCE (Globálna aliancia pre starostlivosť o novorodencov) a EFCNI (Európska Nadácia pre starostlivosť o novorodencov).

“Našim dlhodobým cieľom je pomáhať po predčasnom pôrode vytvárať na oddeleniach podmienky pre čo najväčšiu prítomnosť rodičov s ich deťmi, preto sme sa do tejto kampane ako partnerská organizácia EFCNI rozhodli zapojiť a pomôcť tak zväčšiť povedomie o dôležitosti blízkosti bábätiek s rodičom,” povedala predsedníčka OZ malíček , Mgr. Ľubica Kaiserová.

Podpora odborníkov

Odlúčenie dieťaťa a rodiča, ku ktorému vo väčšej či menšej miere počas pandémie došlo, môže vyústiť do dlhodobých problémov detí a ovplyvniť psychické zdravie rodičov. Kapmaň bola preložená do 28 svetových jazykov a podporuje ju viac ako 140 pacientských, rodičovských a zdravotníckych organizácií. Tieto zároveň poskytli vedecké údaje a vyjadrenia podčiarkujúce pozitívny vplyv “nulovej separácie” dieťaťa a rodiča na novorodeneckých jednotkách intenzívnej starostlivosti na dlhodobé zdravie detí.

Dôležitosť až nevyhnutnosť prítomnosti rodičov pri predčasne narodenom alebo chorom dieťati počas hospitalizácie si plne uvedumujú aj členovia Neonatologickej sekcia SPS. “ Sme si vedomí, že neonatologické pracoviská nemajú vytvorené podmienky umožňujúce neobmedzený pobyt rodičov s dieťaťom. Navyše, situácia bola ďalej komplikovaná počas pandémie z dôvodu nutnosti reštrukturalizácie lôžok, obmedzenia počtu personálu v práci pre prípad nutnej karantény, ako aj nutnosťou dodržiavať usmernenia vlády SR a hlavného hygienika, ” vyjadrila sa k situácii predsedníčka výboru slovenských neonatológov, doc.MUDr.Katarína Maťašová, PhD. “ Napriek tomu sa budeme snažiť, s ohľadom na možnosti jednotlivých pracovísk, zabezpečiť kontakt dieťaťa s rodičmi v najväčšom možnom rozsahu, ” dodala k podpore tejto celosvetovej kampane.

Bez odlúčenia. Spoločne pre lepšiu starostlivosť! Umožnime predčasne narodeným a chorým novorodencom blízkosť rodičov.

Kampaň bola vytvorená na základe odporúčaní a v spolupráci s WHO. Zameriava sa na 6 hlavných tém ako je dojčenie a materské mlieko, pľúcne ochorenia napr.vyvolané virusom RSV, predčasne narodené deti, mentálne/psychické zdravie, prepustenie z nemocnice a úloha rodičov a rodinných príslušníkov.

Nemocničný personál v mnohých situáciách siaha na svoje maximá ale bezpečnosť pacientov a personálu musia byť vždy na prvom mieste. Je potrebné si uvedomiť, že odlúčenia od rodiča môže mať obrovský vplyv na zdravie novorodenca a preto kampaň chce podporiť prístup, ktorý umožní blízkosť rodiča a dieťaťa kedykoľvek a kdekoľvek je to možné, dokonca aj v čase pandémie.

Bratislava, júl 2020

(mal)

Používaním stránok prevádzkovaných na malicek.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.