Dojčenie predčasniatok a podpora vzdelávania

Dojčenie predčasniatok a podpora vzdelávania

  • 30.01.2022

Na prvý pohľad dve odlišné tematické okruhy, no v prípade predčasne narodených detí ide o významné prepojenie dôležitých oblastí a to aj vďaka spolupráci s Asociáciou na ochranu práv pacientov v SR (AOPP). Výsledkom je vzdelávanie sestier pracujúcich na Jednotke intenzívnej starostlivosti pre novorodencov, ktoré nadobudli vedomosti a znalosti profesionálnej laktačnej konzultantky. Podpora dojčenia najmä u predčasne narodených a rizikových bábätiek je totiž mimoriadne dôležitou z pohľadu imunity, zdravia či celkovej perspektívy do budúceho života. A aj táto aktivita prispela k cieľu podporiť tvorbu materského mlieka a následne dojčenie u týchto detí a ich mám.

Materské mlieko a dojčenie sa zdá tak prirodzené, ide o základnú a najdôležitejšiu výživu po narodení dieťaťa. V mnohých prípadoch je opak pravdou a v prípade nedonosených a rizikových bábätiek sa význam materského mlieka znásobuje. Telo mamy totiž reaguje na okolnosti, za akých novorodenec prichádza na svet a tak prostredníctvom materského mlieka mu zabezpečuje, okrem výživy dieťaťa, aj jeho obranyschopnosť, chráni ho pred infekciami, podporuje jeho rast a dozrievanie orgánov, je prevenciou pred rôznymi ochoreniami a taktiež, pomáha vo vývoji jeho mozgu.

Dojčenie je najprirodzenejší spôsob výživy dieťaťa. Na tom, aké má výhody pre dieťa, matku a celú spoločnosť sa všetci zhodneme. Po pôrode je väčšina matiek rozhodnutá svoje dieťa dojčiť. Ak sa však narodí dieťatko o niekoľko týždňov skôr, tak pre matku je hnacím motorom mať mlieko pre svoje nezrelé dieťa, aby dokázalo prežiť. Verí, že dobrý začiatok znamená dobrý koniec. Je veľmi dôležité podporiť zo strany zdravotníkov počiatočnú motiváciu a nadšenie matiek ,“ uviedla predsedníčka OZ malíček Ľubica Kaiserová. Zároveň dodala, že vďaka podpore AOPP v oblasti vzdelávania sú dve sestry z JIS profesionálne laktačné konzultantky. „ Venovať pozornosť dojčeniu práve v tomto období sa ukazuje ako významný faktor z hľadiska zdravia predčasne narodených detí a úspešnosti dojčenia, “ zdôraznila.

Absolvovanie základného laktačného kurzu oceňuje aj sestra Monika Ližbetin, ktorá za prínos označuje nielen hľadisko získania nových informácií v oblasti samotného dojčenia a úkonov s nim priamo súvisiacich, ale taktiež hľadisko nadobudnutia nových vedomosti a zručností v komplexnom pohľade na starostlivosť o dieťa a jeho matku v prvých etapách jeho života. „ Kurz bol vedený nielen odborne, ale najmä mimoriadne zrozumiteľne pre všetkých účastníkov s ohľadom na ich pracovné zameranie a predchádzajúce skúsenosti a prax ,“ povedala absolventka základného laktačného kurzu.

Ako dodala, prínosom boli aj názorné praktické ukážky a tréning jednotlivých zručností, ktorým na kvalite neubrala online forma, keďže sa prednášajúcim podarilo udržať pozornosť poslucháčok. „ Podarilo sa vytvoriť živú interaktívnu skupinu, v ktorej sa o jednotlivých témach priebežne diskutovalo a spoločne sme hľadali odpovede na položené otázky. Aktívna účasť bola evidentná najmä v diskusii o predložených kazuistikách ako aj vzájomným zdieľaním skúseností z praxe ,“ doplnila sestrička pracujúca s tými najkrehkejšími bábätkami.

Za najväčší prínos absolvovania tohto kurzu považuje najmä poskytnutie možnosti konzultácie s prednášajúcimi kedykoľvek v budúcnosti. „ Rozhodne tento kurz odporúčam každému, kto vo svojej práci alebo voľnom čase prichádza s vyššie spomenutou témou do kontaktu, “ doplnila M. Ližbetin na záver.

(mal)

Používaním stránok prevádzkovaných na malicek.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.