Rodičovský kontakt počas pandémie COVID-19

Rodičovský kontakt počas pandémie COVID-19

  • 06.05.2020

30.4.2020

V dnešnej dobe, azda viac ako inokedy, myslíme na tých rodičov, ktorých deti bojujú o svoje životy a dozrievajú v inkubátoroch na neonatologických oddeleniach a z dôvodu pandémie COVID-19 nemôžu byť spolu tak, ako by si to predstavovali.

Ako organizácia zastupujúca predčasne narodené a rizikové deti a ich rodičov, sme dňa 30.4.2020 napísali otvorený list odbornej neonatologickej spoločnosti, ktorý sme adresovali predsedníčke Neonatologického výboru Slovenskej pediatrickej spoločnosti doc.MUDr. Kataríne Maťašovej PhD.

V liste sme vyjadrili nesmiernu vďaku za erudovanú a láskavú starostlivosť o malých pacientov v tomto obzvlášť náročnom období a ocenili sme každodenné pracovné nasadenie a zvládanie často kritických situácií.

Zároveň sme vyjadrili náš postoj k obmedzeniu prítomnosti rodičov na oddelenia JVSN a JIRS a adresovali im našu výzvu.

“… Chceli by sme poukázať na pozitívny vplyv rodičov na vývoj zdravotného stavu nezrelého novorodenca počas hospitalizácie a na citlivé prijímanie opatrení v tejto oblasti. Ako rodičia sa nedokážeme stotožniť s názorom, že minimalizovanie našej prítomnosti na neonatologických oddeleniach je v najlepšom záujme novorodenca.”

“ My, rodičia, by sme chceli touto cestou požiadať Neonatologickú sekciu Slovenskej pediatrickej spoločnosti , Sekciu sestier pracujúcich v neonatológii , neonatologické oddelenia lekárskych univerzít a všetkých kompetentných o zodpovedné, jednotné rozhodnutie a starostlivé zváženie krátkodobého a dlhodobého vplyvu reštriktívnych opatrení na následný vývin predčasne narodených detí. „

Celé znenie listu nájdete TU .

Nesmierne nás teší pozitívna reakcia predsedníčky neonatologickej sekcie, ako aj prezidenta Slovenskej pediatrickej spoločnosti . Veríme, že spoločne dokážeme aj v týchto neľahkých dňoch a týždňoch zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre predčasne narodených novorodencov a ich rodičov.


Reakcia doc. MUDr. Kataríny Maťašovej, CSc., predsedníčky výboru Neonatologickej sekcie SPS a prof. MUDr. Mirka Zibolena, CSc., hlavného odborníka MZ SR pre neonatológiu:

"...dovoľujeme si Vás ubezpečiť, že naším cieľom v starostlivosti o predčasne narodené a choré dieťa je postupovať vždy v najlepšom záujme dieťaťa. Personál neonatologických pracovísk, všetci zdravotnícki pracovníci, si plne uvedomujeme dôležitosť až nevyhnutnosť kontaktu každého dieťaťa s rodičmi. Zároveň musíme rešpektovať stanoviská a nariadenia autorít vedúce k zabezpečeniu ochrany ostatných bezbranných pacientov a personálu, ktorý je v starostlivosti o týchto pacientov rovnako nenahraditeľný. Hľadáme teda kompromisné riešenia. Našou snahou je postupovať vždy citlivo a empaticky k dieťaťu i jeho rodičom a čo najlepšie v daných podmienkach."

Reakcia doc. MUDr. M. Kuchtu, CSc., prezidenta Slovenskej pediatrickej spoločnosti :

“Plne sa stotožňujem s názorom predsedníčky NS SPS doc. MUDr. K. Maťašovej, PhD. a budeme sa snažit o podporu oprávnenej požiadavky OZ malíček . Sme síce v našej práci viazaní rozhodnutiami nadriadených orgánov, ale musíme mať na pamäti aj širšie súvislosti a tiež to, že naša zdravotnícka starostlivosť nemôže byť zameraná striktne len na "jedno ochorenie", ale že musíme s nadhľadom (ktorý nám dávajú aj naše medicínske skúsenosti), sa plnohodnotne postarať aj o iných pediatrických pacientov. Verím, že čo najskôr sa vrátime k našej štandardnej práci a dovtedy všetci zainteresovaní v zdravotnej starostlivosti o deti, budú pracovať nielen v zmysle aktuálnych opatrení a predpisov, ale aj v zmysle Hipokratovej prísahy.”

Používaním stránok prevádzkovaných na malicek.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.