RSV - imunoprofylaxia nie je očkovanie

RSV - imunoprofylaxia nie je očkovanie

RSV, respiračný syncyciálny vírus, je nebezpečný pre predčasne narodené, rizikové a deti najmladších vekových kategórií. Spôsobuje zápaly priedušiek a priedušničiek (bronchitídy a bronchiolitídy) či zápaly pľúc (pneumónie). Je vysoko nákazlivý a špecifická liečba neexistuje. Ochranou je imunoprofylaxia, ktorá sa v mnohých prípadoch nesprávne zamieňa za očkovanie. V čom je rozdiel a čo je úlohou tejto protilátky RSV? O detailoch imunoprofylaxie sme diskutovali s detskou pneumologičkou MUDr. Jaroslavou Orosovou st.

RSV je nebezpečným pôvodcom infekcií horných aj dolných dýchacích ciest u detí, na ktorý konkrétny liek neexistuje. Približne dve tretiny detí sú infikované počas prvého roku života a takmer všetky sa s touto infekciou stretnú pred 2. rokom života. Čím mladšie dieťa vírus napadne, tým ťažší môže byť priebeh ochorenia. „Výskyt RSV infekcie je u predčasne narodených detí o 20 % vyšší a máva ťažší priebeh ako v prípade donosených detí. Najzávažnejší priebeh infekcie je u detí medzi 2. až 7. mesiacom života. Väčšie deti ho môžu prekonať relatívne bez problémov len ako ľahký katar dýchacích ciest,“ hovorí dr. Orosová, ktorá sa problematike RSV vírusu ako aj imunoprofylaxii RSV sa venuje už od r. 2002. Ako dodáva, vírus sa v našom podnebnom pásme vyskytuje sezónne, od jesene do jari, jeho výskyt je potom celú zimu.

Dôležitá je ochrana pred touto infekciou, v prípade RSV ide o imunoprofylaxiu RSV, ktorá sa nesprávne medzi rodičmi malých pacientov nazýva očkovaním. „Do organizmu dieťaťa vpravujeme protilátky proti RSV, ktoré sa naviažu na RS vírus práve na tie miesta, ktorými by sa inak vírus naviazal na bunku. Ten sa už nemá ako prichytiť, a takto sa zabráni vzniku,“ vysvetľuje odborníčka, ktorá sa vo svojej detskej pľúcnej ambulancii v Ružinovskej poliklinike denne stretáva s respiračnými ochoreniami u detí.

Zároveň upozorňuje, že nejde o očkovanie. Pri očkovaní je totiž podaný oslabený pôvodca ochorenia a telo si musí proti nemu vytvoriť protilátky. V prípade imunoprofylaxie ide podľa slov doktorky o podanie už hotových protilátok. „Po podaní tejto špecifickej protilátky sa príznaky RSV infekcie, ako napríklad pískanie na prieduškách, vyskytli opakovane len u 6,4 % detí z 349 pozorovaných. Na porovnanie v skupine 95 detí, ktorým nebola podaná účinná protilátka, dochádzalo k infekciám až u 18,9 % pozorovaných,“ dopĺňa dr. Orosová.

Imunoprofylaxiu má význam podávať len v mesiacoch výskytu vírusu, nevzniká však po nej trvalá imunita. „Vzhľadom k tomu, že platí úmera, že čím je dieťa mladšie, tým je priebeh ochorenia závažnejší, podávame ju len prvý rok života predčasne narodených detí, a to podľa uvedených indikačných kritérií. Sú však aj deti s bronchopulmonálnou dyspláziou, ktoré sú závislé na kyslíku aj po prvom roku života a tam pokračujeme v jej podávaní aj ich druhý rok života, znovu v sezóne výskytu RSV,“ vysvetľuje doktorka.

Ako ďalej dodáva, v čase maximálneho výskytu tohto vírusu, čo je v našich zemepisných šírkach v mesiacoch november až apríl kalendárneho roka, je rizikovým deťom teda podávaná humanizovaná monoklonová IgG1 protilátka anti-RSV, nazvaná palivizumab (Synagis). „Je dôležité, aby dieťa dostávalo dávky pravidelne v mesačných intervaloch celkovo 5-krát tak, aby sa zabezpečila primeraná ochrana počas celej RSV sezóny, vzhľadom na to, že hladina protilátok po 20 dňoch klesá. Po 18 ročných skúsenostiach môžem konštatovať, že sme takmer nemali nepriaznivé reakcie. Je bezpečná a hlavne účinná a deti ju veľmi dobre tolerujú,“ ozrejmuje detaily imunoprofylaxie skúsená pneumologička.

Liečbu môže podľa jej slov indikovať neonatológ, detský kardiológ a detský pneumológ vo vybraných neonatologických pracoviskách s resuscitačnou starostlivosťou, v perinatologických centrách, v detskom kardiocentre a vo vybraných detských pľúcnych ambulanciách. Podlieha schváleniu revíznym lekárom. Pre predčasne narodené deti, ktoré spĺňajú indikačné kritéria, je jeho podávanie plne hradené všetkými zdravotnými poisťovňami.

Indikačné kritériá pre sezónu výskytu RSV v r. 2020-2021:

  • Deti predčasne narodené pred 28. až 32. týždni tehotnosti a na začiatku sezóny sú mladšie ako 6 mesiacov.
  • Deti narodené v 33.-35. týždni tehotnosti, ak sú na začiatku sezóny mladšie ako 6 mesiacov a majú aspoň 1 rizikový faktor, zatiaľ čo deti narodené v 33. -35. týždni za rovnakých podmienok, ale majú aspoň 2 rizikové faktory.
  • Deti s chronickým pľúcnym ochorením ,bronchopulmonálnou dyspláziou, ak za posledných 6 mesiacov pred RSV sezónou vyžadovali liečbu.
  • Deti s hemodynamicky významnou vrodenou vývojovou chybou srdca , ktoré sú mladšie ako 24 mesiacov.
  • Deti narodené pred 32. týždňom tehotnosti, ktoré sú práve hospitalizované na JIS a boli v dokázanom kontakte s RSV ochorením.

Celý rozhovor s dr. Jaroslavou Orosovou st. dostupný na: https://www.malicek.sk/opytali-sme-sa-za-vas/rs-virus-od-a-po-z

Všetky detailné informácie nájdete aj na stránke: www.rsvirus.sk

(mal)

Používaním stránok prevádzkovaných na malicek.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.