Svetový deň predčasne narodených detí

Svetový deň predčasne narodených detí

Svetový deň predčasne narodených detí si celý svet každoročne pripomína 17. novembra. Bol založený európskymi rodičovskými organizáciami a rodičmi predčasne narodených detí, ktorí sa rozhodli informovať o problematike predčasných pôrodov. Počas tohto dňa sa po celom svete usporadúvajú rôzne podujatia a od roku 2011 má oficiálne čestné miesto aj v našom kalendári. Oficiálnou farbou predčasne narodených detí sa stala purpurová.


Sprievodné podujatia

Na Slovensku je už tradíciou, že november nie je len mesiacom významných historických udalostí, ale jeho stred patrí tým úplne najmenším a najkrehkejším – predčasne narodeným deťom, ktoré si častokrát nesú do života vážne dôsledky svojho skorého príchodu na tento svet.

Naše OZ malíček preto každoročne pri tejto príležitosti organizuje viaceré sprievodné podujatia, ktorých cieľom je nielen šíriť osvetu o problematike predčasných pôrodov, ale aj vyjadriť podporu predčasane narodeným deťom a ich rodinám, či vďaku odborníkom za ich obetavú prácu. Slávnostné koncerty, stretnutia rodín predčasniatok, či odborné školenia - každý rok je toto obdobie veľmi pestré. Niektoré z našich podujatí pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí môžete nájsť na tomto odkaze.


Purpurové Srdce

Už od roku 2012 organizuje naše OZ malíček v spolupráci so svojimi partnermi slávnostný benefičný koncert. Tento koncert je najvýznamnejším podujatím, ktoré sa každoročne koná pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí. Počas slávnostného večera sú oceňované osobnosti, ktoré významne prispeli k zlepšeniu podmienok v starostlivosti, osvety a aj následnej starostlivosti o predčasne narodené deti. Ocenenie Purpurové srdce je vyjadrením obdivu a vďaky za obetavú a častokrát nedocenenú pomoc malým bojovníkom a ich rodinám. Viac o jednotlivých ročníkoch Purpurového srdca sa môžete dočítať na nasledujúcom linku.


Purpurové Slovensko

Počas Svetového dňa predčasne narodených detí sa celý svet zafarbuje do purpurovej, farby predčasniatok. Nie len svetové dominanty ako Eiffelova veža či Big Ben, ale aj dominanty po celom Slovenku sú týchto dňoch zahalené purpurovou farbou. To pre to, aby nám pripomenuli, aký náročný boj tieto deti museli hneď na začiatku svojho príbehu zvládnuť a aby sme si v tichosti zaspomínali na tie, ktoré svoj boj prehrali.