Ľubica Kaiserová

Štatutárna zástupkyňa a prezidentka OZ malíček

Mária Palenčarová

Členka výkonnej rady OZ malíček

Jarmila Sestrienková

Programová manažérka OZ malíček

Veronika Kmetóny Gazdová

PR manažérka OZ malíček

Kristína Takácsová

Členka výkonnej rady OZ malíček

Zuzana Majzelová

Členka výkonnej rady OZ malíček

Ivana Balážová

Členka výkonnej rady OZ malíček

Iveta Jančoková

Členka kontrolnej rady OZ malíček

Daniela Sameková

Členka kontrolnej rady OZ malíček

Denisa Hrbáňová

Členka kontrolnej rady OZ malíček