Ivana Balážová

Členka výkonnej rady OZ malíček

Veronika Kmetóny Gazdová

PR manažérka OZ malíček

Daniela Sameková

Členka kontrolnej rady OZ malíček

Denisa Hrbáňová

Členka kontrolnej rady OZ malíček

Ľubica Kaiserová

Štatutárna zástupkyňa a prezidentka OZ malíček

Iveta Jančoková

Členka výkonnej rady OZ malíček

Mária Palenčarová

Podpredsedníčka OZ malíček

Jarmila Sestrienková

Programová manažérka OZ malíček

Členská rada

Náš malíčkovský tím tvorí množstvo úžasných ľudí