Odborná rada

Odborná rada

OZ malíček dlhodobo plní úlohu pomyselného mosta medzi rodinami predčasne narodených detí a odbornou verejnosťou. Práve partnerstvo s odbornou verejnosťou je zárukou a dôkazom, že pomoc združenia je smerovaná cielene, profesionálne a na miesta, kde je to potrebné. Len tak môžu byť napĺňané naše ciele a vízie, aby predčasne narodené deti mohli byť spolu s rodičmi od prvej chvíle a aby prítomnosť blízkych bola vnímaná ako súčasť najlepšej starostlivosti.

"Spojenie je začiatok, stretávanie sa je pokrok, spolupráca je úspech." - Henry Ford

Združenie dlhodobo spolupracuje s Neonatologickou sekciou Slovenskej pediatrickej spoločnosti (SPS) a Sekciou sestier pracujúcich v neonatológii pri Slovenskej lekárskej spoločnosti. Sme jedným zo 65 aktívnych členov medzinárodnej organizácie EFCNI (The European Foundation for the Care of Newborn Infants).

DÔLEŽITÉ PARTNERSTVÁ

Aby sme mohli realizovať naše ciele v pomoci predčasne narodeným deťom a ich rodinám zvládať náročné obdobie počas pobytu v nemocnici, kým si svojho malého bojovníka či bojovníčku odnesú domov, naša spolupráca je intenzívna aj s perinatologickými centrami na Slovensku.

Táto spolupráca má spoločného menovateľa - predčasniatka, a za účelom pomáhať im spoločne zvládať ich neľahkú cestu príchodu na tento svet, bola založená ODBORNÁ RADA.

ODBORNÁ RADA

Ide o poradný orgán združenia, ktorého cieľom je poskytnúť odborný pohľad a usmernenie organizácie a jej činností, poskytovať skúsené poradenstvo z medicínskeho hľadiska, podporovať a podnecovať skúmanie nových vedeckých poznatkov a výskumov a poskytovať odbornú garanciu pripravovaných dokumentov.

Členky Odbornej rady:

  • Neonatológia Antolská

Doc. MUDr. Darina Chovancová, prednostka kliniky, Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UNB, Bratislava – Antolská

》MUDr. Ľubica Pejhovská, zástupkyňa prednostky, Oddelenie patologických novorodencov Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UNB, Bratislava – Antolská

》Mgr. Maria Hermanová, vedúca sestra

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD., psychologička, Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UNB, Bratislava – Antolská

  • Neonatológia Banská Bystrica

MUDr. Jana Nikolinyová, PhD., prednostka kliniky, Neonatologická klinika SZU, FNsP Banská Bystrica

》PhDr. Renáta Černáková, vedúca sestra

  • Neonatológia Košice

MUDr. Vanda Chovanová, primárka, Oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny, Košice

》PhDr. Jana Bazárová, vedúca sestra

》Mgr. Valéria Vargová, staničná sestra

  • Neonatológia Martin

Doc. MUDr. Katarína Maťašová PhD., zástupkyňa prednostu kliniky, Neonatologická klinika UK JLF a UN Martin

》Mgr. Tatiana Mikitová, vedúca sestra

  • Neonatológia Nové Zámky

MUDr. Klaudia Demová PhD., primárka, Perinatologicko-neonatologické centrum, Neonatologická klinika VŠ ZaSP sv. Alžbety

》PhDr. Gabriela Magyarová, PhD., vedúca sestra

  • Neonatológia Prešov

MUDr. Zuzana Vojteková, primárka, Perinatologické centrum, oddelenie neonatoloógie, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reinmana

》MUDr. Iveta Reváková, neonatologická lekárka, čestná členka

》Mgr. Ľubica Gimecká, vedúca sestra

  • Inštitút na podporu dojčenia

Mgr. Michaela Galková, PhD. IBCLC, laktačná poradkyňa


Súvisiace odkazy: SPOLUPRÁCA JE ÚSPECH