O malíčku

O malíčku

Kto sme

Sme rodičovská organizácia, ktorá sa venuje pomoci rodinám s predčasne narodenými deťmi. Sme mostom medzi rodinami a odbornou verejnosťou s cieľom zlepšiť starostlivosť o predčasne narodené deti a zabezpečiť im čo najlepší štart do života. Participujeme na rôznych projektoch, snažíme sa o zviditeľnenie problematiky predčasných pôrodov, starostlivosti o “predčasniatka” a o komplexnú starostlivosť o rodiny.

Našim cieľom je, aby predčasne narodené deti odchádzali domov čo najzdravšie. Našou hlavnou víziou je, aby predčasne narodené deti mohli byť spolu s so svojimi rodičmi od prvej chvíle a aby prítomnosť blízkych bola vnímaná́ ako súčasť tej najlepšej starostlivosti o dieťa.

Spolupráca s neonatologickými pracoviskami

Občianske združenie malíček spolupracuje s neonatologickými pracoviskami po celom Slovensku. Práve partnerstvo neonatologicými pracoviskami a s odbornou verejnosťou je zárukou a dôkazom, že pomoc združenia je smerovaná cielene, profesionálne a na miesta, kde je to potrebné. Len tak môžu byť napĺňané naše ciele a vízie, aby predčasne narodené deti mohli byť spolu s rodičmi od prvej chvíle a aby prítomnosť blízkych bola vnímaná ako súčasť najlepšej starostlivosti. Aby sme mohli realizovať naše ciele v pomoci predčasne narodeným deťom a ich rodinám zvládať náročné obdobie počas pobytu v nemocnici, kým si svojho malého bojovníka či bojovníčku odnesú domov, naša spolupráca je intenzívna aj s perinatologickými centrami na Slovensku.