Základné informácie o predčasnom pôrode

Čo je to vlastne predčasný pôrod? Od ktorého týždňa je možné dieťa zachrániť?

Rizikové faktory vedúce k vzniku predčasného pôrod

Faktory, ktoré spôsobujú predčasný pôrod, sú veľmi rôznorodé.