EU štandardy starostlivosti o zdravie novorodencov

EU štandardy starostlivosti o zdravie novorodencov

Projekt Európskych štandardov starostlivosti o zdravie novorodencov je uceleným konceptom, dokumentom pre novorodenecké jednotky intenzívnej starostlivosti, kde prichádzajú na svet predčasne narodené a rizikové bábätká. Účelom štandardov je podporiť starostlivosť o tých najmenších a najrizikovejších pacientov, vytvoriť prostredie pre rodinu a zároveň bezpečné a optimálne podmienky pre zdravotníkov. OZ malíček tento rok prichádza s prekladmi časti štandardov s názvom Dizajn Jednotky Intenzívnej Starostlivosti Novorodencov (JISN) a ich prezentáciou v rámci slovenských perinatologických centier a ďalších neonatologických oddelení. Našim cieľom je spolupracovať s nemocnicami na plánovaní, resp. rekonštrukciách oddelení tak, aby sa čo najviac priblížili modelom moderných nemocníc západných štátov a zohľadňovali potreby bábätiek, rodičov i zdravotníkov.

Víziou OZ malíček je, aby bol rodič súčasťou tej najlepšej starostlivosti o dieťa počas jeho hospitalizácie v nemocnici. Vďaka spolupráci so slovenskými nemocnicami, našimi projektmi i materiálnou pomocou sa táto oblasť za ostatné obdobie v mnohom posunula, no stále tu ešte narážame na problémy s priestormi, kapacitnými možnosťami oddelení a najmä financiami, ktoré by zabezpečili rekonštrukciu novorodeneckých pracovísk tak, aby zohľadnil všetky potreby malinkých pacientov, ich rodičov a zároveň zdravotníkov.

Z malíček preto prichádza s prekladom statí z Európskych štandardov starostlivosti o zdravie novorodencov, konkrétne časť s názvom Dizajn Jednotky Intenzívnej Starostlivosti Novorodencov (JISN), ktorý má pomôcť pri rekonštrukciách či budovaní nových neonatologických pracovísk, aby zohľadňoval všetky aspekty dôležité pre každú stranu. „V prípade predčasne narodených a rizikových bábätiek ide o zabezpečenie čo najlepšieho štartu do života, čo zahŕňa kvalitné a moderné prostredie, najkvalitnejšiu starostlivosť a prítomnosť rodiča,“ uviedla predsedníčka združenia Ľubica Kaiserová, ktorá dodáva, že OZ malíček je pripravené participovať na týchto zmenách.

Návrh novorodeneckej jednotky intenzívnej starostlivosti (JISN) v tomto dokumente zdôrazňuje vplyv podoby novorodeneckej jednotky, teda toho, ako je oddelenie navrhnuté, na krátkodobé aj dlhodobé výsledky neonatálnej starostlivosti. Štandardy zohľadňujú starostlivosť zameranú na rodinu, bezpečné a optimálne pracovné podmienky pre zdravotníckych pracovníkov, ako aj ďalšie aspekty správnej klinickej praxe, ktoré sú výsledkom vedeckých dôkazov aplikovaných pomocou moderných technológií.

Celý dokument sa sústreďuje na poskytovanie vysokokvalitnej starostlivosti zameranej na rodinu. V neposlednom rade rešpektuje a vyzdvihuje zdravotné benefity pre hospitalizované bábätko umožnením nepretržitého kontaktu s jeho rodičmi, ich vzájomné interakcie vrátane kontaktu koža na kožu. V dokumente je za týmto účelom spracovaný dizajn rodinných izieb, ktoré zabezpečia rodine súkromie a chránia ju aj samotné dieťatko pred vizuálnym a sluchovým stresom oddelenia. Dizajn novorodeneckej jednotky je rovnako navrhnutý tak, aby sa uľahčil kontakt a blízkosť medzi rodičmi a deťmi, čoho výsledkom je napredovanie bábätka v jeho vývoji a raste. Projekt Dizajn JISN zahŕňa napr. aj rozmiestnenie jednotlivých miestností pre zabezpečenie čo najkvalitnejšej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, odporúča napr. zariadenia a typy vhodných osvetlení v rámci JISN, vhodných materiálov a vybavenia, ktoré zabraňujú zvýšeným hladinám hluku a eliminujú riziká infekcií, dokument hovorí aj o vyčlenených m2 pre zázemie zdravotníkov, myslí aj na mamy hospitalizovaných detí, rodinné izby, ale aj priestory na diskrétne rozhovory lekárov a rodičov. Dokument zdôrazňuje spoluprácu pri procese plánovania a výstavby nových pracovísk alebo samotnej rekonštrukcie súčasných oddelení, okrem stavebníkov a správy nemocníc, aj samotných zdravotníkov na viacerých úrovniach i zástupcov rodičov.

Slovenský preklad dokumentu OZ malíček distribuuje na jednotlivé oddelenia a postupne rokuje o zavádzaní konceptu Dizajnu JISN z Európskych štandardov pri rekonštrukciách súčasných oddelení a budovaní nových pracovísk. K dispozícii je taktiež na nasledujúcom odkaze: Dizajn Jednotky intenzívnej starostlivosti pre novorodencov

***

Koncepcia Európskych štandardov, ktorá stanovuje nové kritériá pre starostlivosť o predčasne narodené a rizikové deti, sa skladá z 11 samostatných podkapitol týkajúcich sa každej oblasti starostlivosti o zdravie novorodencov. Štandardy vychádzajú z Dohovoru OSN o právach dieťaťa, ktorý ratifikovalo 196 krajín a vyhlasuje, že "dieťa z dôvodu svojej fyzickej a duševnej nezrelosti potrebuje osobitné záruky a starostlivosť vrátane primeranej právnej ochrany pred narodením, ako aj po ňom". Na vzniku štandardov sa počas niekoľkých rokov podieľalo približne 220 odborníkov z viac ako 30 krajín a v čase zavádzania noriem bol prijatý 108 zdravotníckymi spoločnosťami a združeniami a 50 materskými organizáciami v rámci European Foudation For The Care of Newborn Infants (EFCNI).

Popis fotografií:

Foto č.1: Jednotka intenzívnej starostlivosti pre novorodencov v Detskej nemocnici Dritten Orden Passau, zdroj: (c) Marcel Peda, pedagrafie

Foto č. 2: Dizajn Jednotky intenzívnej starostlivosti pre novorodencov, ilustračný obrázok dokumentu

Foto č. 3: OZ malíček v Detskej fakultnej nemocnici KE pri plánoch rekonštrukcie neonatologického oddelenia

Prílohy: