Kurz bazálnej stimulácie

Kurz bazálnej stimulácie

Sestry a lekári sa opäť aj vďaka nášmu OZ malíček vzdelávali. Základný kurz Bazálnej stimulácie sa uskutočnil v dňoch 19. - 21. 11. 2019 v Bratislave, pod skvelou taktovkou PhDr.Karolíny Maloň Frídlovej, PhD., riaditeľkou Inštitútu Bazálnej stimulácie. Zúčastnili sa ho spoločne sestry a lekári z perinatologických centier v Bratislave a Nových Zámkov.

Opäť sme veľmi radi podporili vzdelávanie a zorganizovali kurz pre ďalšiu skupinu ľudí, ktorí sa spolu s nami nadchli síce pre alternatívne spôsoby liečby, ale nemenej prospešné našim nedonoseným deťom.

Nezrelým deťom sa dá pomôcť jednoduchým, nenákladným spôsobom – pomocou bazálnej starostlivosti. Samozrejme, že kvalitný dotyk a pozitívne stimulácie musia vychádzať z vnútra každého človeka okolo dieťaťa. Je fakt, že úroveň poskytovania bazálnej starostlivosti nezáleží na výške vzdelania a počte absolvovaných kurzoch ale od nás samých a na schopnosti byť „ľudský“ či taký, ako by sme chceli, aby boli voči nám tí ostatní.

Predčasný pôrod a s tým súvisiace narodenie nezrelého novorodenca prináša nielen mnohé závažné zdravotné komplikácie, ale predstavuje aj omnoho zložitejší komplex problémov, ktorý postihuje okrem matky a jej dieťaťa, aj široké príbuzenstvo, či odbornú verejnosť. Moderná medicína v súčasnosti umožňuje pomocou špičkovej prístrojovej techniky udržať pri živote aj extrémne nezrelých a vážne chorých novorodencov. Mnohé štúdie však ukázali, že pre prognózu dieťaťa nie je dôležitá len špičková zdravotnícka technika, moderné liečebné a diagnostické postupy, ale aj špecifická ošetrovateľská starostlivosť, ktorá rešpektuje vývojové aspekty novorodenca, poskytuje dieťaťu nevyhnutný komfort a zároveň primerane stimuluje jeho mentálny a motorický vývoj. A využívajú pri poskytovaní starostlivosti o novorodencov princípy konceptu bazálnej stimulácie.

Princípy bazálnej stimulácie sa v ošetrovateľskej starostlivosti o nezrelé deti uplatňujú pri polohovaní, pri pôsobení dotykových, vestibulárnych, zvukových a svetelných podnetoch, pri masážach a hygiene, ale aj pri kŕmení. Okrem zdravotníkov sú prirodzene do starostlivosti o týchto krehkých pacientov integrovaní rodičia.Používaním stránok prevádzkovaných na malicek.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.