RSV a COVID-19

RSV a COVID-19

RS vírus spôsobuje závažné respiračné problémy u detí. V týchto týždňoch sa však nenachádzame "len" v priebehu sezóny RSV, ale aktuálne aj v období druhej vlny šírenia COVIDu-19. O tom, aké sú odporúčania odborníkov v súvislosti s respiračnými ochoreniami u detí, sa dočítate v ďalšom zo série článkov o respiračnom syncyciálnom víruse.

Detská pneumologička MUDr. Jaroslava Orosová st. vysvetľuje, že obvyklý ľudský koronavírus, ako bol známy pred rokom 2002, je sezónny vírus. Podľa jej slov vyvoláva nezávažné hnačkové ochorenia alebo respiračné ochorenia s postihnutím horných dýchacích ciest, obyčajne sa ale nedostal do dolných častí dýchacích systému. „COVID-19 je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. Najzávažnejší priebeh ochorenia sa pozoruje u pacientov starších, s inými pridruženými ochoreniami. Rizikovou skupinou sú pacienti nad 60 rokov, a pacienti s chronickými ochoreniami,“ približuje celosvetový fenomén číslo jeden odborníčka. Ako ďalej dodáva, deti so SARS-CoV-2 môžu mať mnoho nešpecifických príznakov, alebo len niektorý z uvedených, napríklad len gastrointestinálne, alebo len respiračné. „Príznaky sú veľmi podobné iným ochoreniam v detskom veku, ako je napr. chrípka, streptokokový zápal hrdla alebo alergická nádcha. Uvádza sa, že až 45% detí nemá žiadne príznaky. Nedávne štúdie ukázali, že počet hospitalizovaných detí je nízky (8,0 na 100 000 obyvateľov). Skutočná incidencia SARS-CoV-2 infekcie u detí nie je presne známa,“ dopĺňa dr. Orosová.

Zásadný rozdiel medzi COVID-19 a RSV je podľa doktorky v tom, že zatiaľ čo pri COVID-19, čím je človek starší, tým je priebeh ochorenia ťažší, pri RSV je to presne naopak, čím je dieťa mladšie, tým je ochorenie ťažšie. „U starších detí a dospelých sa často prejaví len ako ľahký katar dýchacích ciest alebo ako riedky výtok z nosa. U predčasne narodených detí však môže spôsobiť ich úmrtie. Na rozdiel od COVID - 19, kedy dieťa môže byť len nosičom vírusu a klinické prejavy ochorenia sa nemusia prejaviť, pri ochorení RSV sú vždy prítomné prejavy ochorenia,“ pomenúva zásadné rozdiely medzi RSV a COVID-19 dr. Orosová.

Podľa jej slov bude potrebné sledovať, ako sa bude správať COVID - 19 súbežne s chrípkou a RSV infekciou, keďže je to niečo, čo ešte nepoznáme. „Klinicky sa niekedy dá ochorenie COVID-19 ťažko odlíšiť od iných ochorení spôsobených ostatnými respiračnými vírusmi, pretože má podobné prejavy. Pre rozlíšenie sú potrebné vyšetrenia - PCR test, antigénový test alebo protilátky,“ vysvetľuje pneumologička, ktorá zároveň približuje aj doteraz dostupné údaje. „Od mája 2020 bolo napr. v USA zaznamenaných niekoľko prípadov ochorenia COVID-19 aj u novorodencov, narodených matkám s podozrením alebo s už potvrdenou infekciou. Ťažký priebeh ochorenia s potrebou umelej pľúcnej ventilácie je však u novorodencov zriedkavý.“

Covid-19, podobne ako RSV, je ale podľa slov dr. Orosovej vysoko rizikový pre predčasne narodené deti. „Podávanie imunoprofylaxie počas COVID-19 je mimoriadne dôležité. Ak ochorie dieťa, ktoré dostalo imunoprofylaxiu, je u neho ochorenie RSV menej pravdepodobné a treba pátrať po inej príčine. Ak prebieha u dieťaťa bez imunoprofylaxie súčasne RSV ochorenie a Covid-19, stav je tak vážny až kritický, že máme len malú šancu zachrániť dieťaťu život,“ upozorňuje v prípade rizikovej skupiny detí , ktorou sú najmä predčasniatka.

Zhodujú sa na tom aj slovenskí odborníci - MUDr. Juraj Jakubička, hlavný odborník MZ SR pre pediatrickú pneumológiu a prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc., hlavný odborník MZ SR pre neonatológiu, ktorí rovnako odporúčajú podávať RSV imunoprofylaxiu u detí rizikových skupín: „Pri zohľadnení nám dostupných údajov odporúčame v tejto situácii podávať RSV imunoprofylaxiu u detí rizikových skupín.“ Zároveň upozorňujú na dodržiavane všetkých hygienicko - epidemiologických opatrení podľa odporúčaní hlavného hygienika SR.

„U všetkých detí a zvlášť tých, ktoré už majú niektorú závažnú diagnózu platí, že je to rodič, kto je s ním vo veľmi úzkom kontakte a preto by mal o to dôslednejšie dodržiavať hygienické opatrenia,“ dopĺňa na záver dr. Orosová.

Celý rozhovor s dr. Jaroslavou Orosovou st. dostupný na: https://www.malicek.sk/opytali-sme-sa-za-vas/rs-virus-od-a-po-z

Všetky detailné informácie nájdete aj na stránke: www.rsvirus.sk

(mal)

Používaním stránok prevádzkovaných na malicek.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.