Purpurové srdce 2016

Purpurové srdce 2016

Ocenenie “ Purpurové srdce ” je tým najúprimnejším vyjadrením obdivu a vďaky za nezištnú, obetavú a častokrát nedocenenú pomoc rodinám.

Cena Purpurové srdce je celosvetovo vnímaný symbol a ocenenie za „zranenie“ v boji. Pôvodne sa udeľovalo vojakom, v poslednom období myšlienku prevzali rodičia nedonosených detí na celom svete.

Purpurové srdcia nedonosených detí sa ručne vyrábajú z českého skla a striebra, z ktorého sa razia mince. Sú silné ako všetky nedonosené deti, nie však také silné, aby vydržali tvrdý úder. Purpurová farba je kráľovská, farba kráľov a kráľovien a všetkých nedonosených detí. Strieborná slza je poctou tým predčasne narodeným, ktoré sme stratili.

Od roku 2012 malíček v spolupráci s partnermi organizuje slávnostný benefičný koncert , počas ktorého odovdzáva cenu Purpurové srdce osobnostiam, ktoré významne prispeli k zlepšeniu podmienok v starostlivosti, osvety atď. o predčasných pôrodoch a následnej starostlivosti o predčasne narodené deti. Ocenenia sú v nasledovných katergóriách:

 1. Osobnosť Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti - kandidáta navrhuje Neonatologická sekcia slovenskej pediatrickej spoločnosti

 2. Osobnosť verejného života - kandidáta navrhujú OZ malíček s Neonatologickou sekciou Slovenskej pediatrickej spoločnosti,  

 3. Osobnosť občianskeho združenia malíček - kandidáta navrhuje malíček

V roku 2016 ocenenia získali:

 1. Ocenenie pre osobnosť neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti: doc.MUDr. Katarína Maťašová, PhD.

  Docentka Katarína Maťašová venuje celý svoj profesionálny život tým najmenším, novorodencom. Svojou prácou primárky Neonatologickej kliniky v Martine napĺňa nielen svoje sny.  Pomohla a pomáha ich plniť aj mnohým rodinám z celého Slovenska, robí ich šťastnými.  Svoju životnú filozofiu medicíny a etiky  ponúka  aj  študentom lekárskej fakulty a mladým lekárom. Bohatú klinickú prax pretkala aj vedeckou prácou, ktorá priniesla svoje ovocie a stretáva sa s pozitívnym ohlasom aj v zahraničí. Lásku k tým najmenším, svojej práci i rodine najlepšie vystihuje  citát z Malého princa : „..dobre vidíme iba srdcom, to hlavné  je očiam neviditeľné“.   

  Cenu doc.MUDr. Kataríne Maťašovej, PhD., odovzdala štátna tajomníčka MZ SR doc.MUDr. Andrea Kalavská, MPH

 2. Ocenenie pre osobnosť verejného života: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

  Detské centrum vzniklo v Bratislave v roku 1990 s pomocou zariadenia Kinderzentrum München. Je výnimočné svojou multidisciplinárnou starostlivosťou o deti, ktoré to potrebujú a ich rodiny. V prvom rade sú to deti s rôznymi postihnutiami, ale aj deti s poruchami učenia, správania i ďalšie deti, ktoré školský zákon nazýva žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vrátane nadaných detí. Skúsenosti s modernou formou pomoci ľuďom s postihnutím a ich rodinám využívajú odborní pracovníci Detského centra v účasti na pregraduálnej príprave študentov psychológie, špeciálnej pedagogiky a sociálnej práce. Multidisciplinárny tím Detského centra tvoria: detská neurologička a detský psychiater, fyzioterapeutky, sociálna pracovníčka, psychológovia, špeciálni pedagógovia, logopédka, liečebná pedagogička, predškolská pedagogička, detská sestra a asistentky. Klientmi Detského centra sú rodiny s deťmi vo veku od šesť týždňov. Postihnutým klientom, ktorí začali do DC chodiť ako deti, sa služby poskytujú aj po dosiahnutí plnoletosti. Evidovaných majú temer 5 tisíc klientov, ročne príde do Detského centra okolo 200 nových rodín. Ďakujeme, že ste!

  Cenu z rúk profesora MUDr. Františka Bauera, PhD., za celý tím prevzala PhDr. Magdaléna Špotáková

 3. Ocenenie pre osobnosť občianskeho združenia malíček: sestry z nenatologických oddelení (perinatologických center) z celého Slovenska

Prvý krát za 5 rokov Malíček zapojil do hlasovania o cenu Osobnosť Malíčka aj širokú verejnosť, kde mali rodičia a priaznivci predčasne narodených detí možnosť hlasovať za zdravotnú sestru, ktorá sa im najviac vryla do pamäte či už starostlivosťou alebo prísupom k ich bábätku.

Denisa Panicová

Nemocnica: Fakultná Nemocnica s Poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Reakcie rodičov:

Trpezlivá, chápavá a veľmi milá odpovedať mamičkám na otázky.

Citlivá k detičkám.

Bojuje za dojčenie a pomôže nevzdať to, aj keď to nejde tak, ako si to mamička predstavuje.

Eva Svrbická

Nemocnica: Detská Fakultná Nemocnica s Poliklinikou Kramáre Bratislava

Reakcie rodičov:

Veľmi milá, ochotná sestrička s pozitívnym prístupom a chuťou povzbudiť rodičov v ťažkej chvíli.

Je zástancom klokankovania a vždy rada pomôže.

Janka Buranská

Nemocnica: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Reakcie rodičov:

Svojou obetavou, poctivou prácou ako aj prístupom ku maličkým pacientom a ich rodičom je príkladom pre všetkých rodičov.

Bola našou oporou, vždy ochotná poradiť, pomôcť, keď bolo treba tak nás, zúfalých rodičov, objať.

Je to nesmierne ľudská, empatická, citlivá, múdra sestra.

Mária Vreštiaková

Nemocnica: Nemocnica sv.Cyrila a Metoda, Antolská Bratislava

Reakcie rodičov:

Milá, usmievavá, empatická sestra, ktorá sa nebála ukázať svoju ľudskosť a ozajstný záujem o bábätko aj vo chvíli, keď sama nemala najlepší deň.

Všetko vysvetlí, povzbudí, neustále sa venuje detičkám aj ich rodičom.

Petra Křivánková

Nemocnica: Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice

Reakcie rodičov:

Mamičkám sa venuje nielen pokiaľ sú ich detičky na klinike, ale aj po prepustení. Je ochotná vždy pomôcť a poradiť.

Empatická sestra, ktorá pomáha mamičkám, s radosťou poskytuje informácie ohľadom dojčenia, prebaľovania a obliekania stále dookola.

Oddaná svojej práci celým srdcom. Vždy s úsmevom.

Vladimíra Kováčová

Nemocnica: Univerzitná nemocnica Martin

Reakcie rodičov:

Dáva do svojej profesie svoje srdce a je to vidieť a hlavne cítiť.

Je to sestrička, ktorá má vždy úsmev na tvári, podporí a poskytne radu na základe dlhoročnej praxe.

Srší z nej láskavosť.

Vlasta Baňasová

Nemocnica: Fakultná nemocnica J.A. Reimana, Prešov

Reakcie rodičov:

Skúsená sestra, ktorá dôverne pozná potreby mamičiek a oddelenia. Chuť povzbudiť rodičov je obdivuhodná.

Jej pozitívny prístup neraz „nakazil“ všetky mamičky na oddelení.

Ceny pre sestričky odovzdávala prof. Iveta Radičová.

Používaním stránok prevádzkovaných na malicek.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.