Základné informácie o predčasnom pôrode

Základné informácie o predčasnom pôrode

Doktor vám na poslednej poradni naznačil, že máte zvýšené riziko predčasného pôrodu a vy máte v sebe množstvo nezodpovedaných otázok? Nemajte strach, nič nemusí byť ešte rozhodnuté. Poďme sa na to pozrieť spoločne, pekne poporiadku. Na začiatok si vysvetlíme, čo to ten predčasný pôrod vlastne je.

Tehotenstvo zvyčajne trvá 40 týždňov plus-mínus dva týždne. Čiže ak sa dieťa narodí v 38 - 42. týždni tehotenstva, jedná sa o normálny termín pôrodu. O predčasnom pôrode hovoríme, ak sa dieťatko narodí pred ukončením 37. týždňa tehotenstva. Takže tehotenstvo je o niekoľko týždňov skrátené - hovoríme, že bolo ukončené predčasne.

O štyri týždne, šesť, či dvanásť - o koľko môže byť také tehotenstvo kratšie, aby bolo bábätko ešte v poriadku? Pôrodom bábätko prerušilo svoj vnútromaternicový vývin a prišlo na svet skôr - hovoríme, že je ešte nezrelé alebo nedonosené. Čím dlhší čas v brušku strávilo, tým budú jeho vyhliadky na ďalší život nádejnejšie. Napríklad nie je pravdou, že je "lepšie" narodiť sa v siedmom mesiaci ako v ôsmom, to je len mýtus. Každý jeden deň strávený v brušku je k dobru bábätka. Majte však na mysli, že aj týždne sú len čísla a záleží aj od Vášho dieťatka, aké silné bude a ako sa dokáže popasovať so svojim skorým príchodom na tento svet. Je mnoho prípadov, kedy predčasne narodené deti v nižšom týždni, mali lepšie prognózy, ako detičky narodené vo vyššom gestačnom týždni, ale s viacerými komplikáciami. Záleží prípad od prípadu.

V súčasnosti sa ako spodná hranica prežitia zvykne uvádzať 24. týždeň tehotenstva. Avšak už sa neraz stalo aj u nás na Slovensku, že boli zachránené aj menšie detičky. Prognóza predčasniatok narodených okolo 22.-24. týždňa tehotenstva je stále neistá, ale vďaka súčasnému stavu medicíny stúpajú počty detí prežívajúce aj v týchto týždňoch tehotenstva. Pre porovnanie ešte pred 20. rokmi sa za životaschopné považovali len deti s hmotnosťou nad jeden kilogram a dnes sa táto hranica posunula až na spomínaných 500g.

Čím skôr a čím s menšou hmotnosťou sa dieťatko narodí, tým je starostlivosť o predčasne narodené bábätko náročnejšia.

Zrelosť dieťaťa sa delí podľa dosiahnutého gestačného týždňa na:

  • extrémna nezrelosť: pod 28. týždeň tehotenstva
  • ťažká nezrelosť: 28. - 30 týždeň tehotenstva
  • stredná nezrelosť: 31. - 33. týždeň tehotenstva
  • ľahká nezrelosť: 34. - 36. týždeň tehotenstva

Delenie predčasne narodených detí podľa pôrodnej hmotnosti:

  • pod 2500 g: novorodenci s nízkou pôrodnou hmotnosťou
  • pod 1500 g: novorodenci s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou
  • pod 1000 g: novorodenci s extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou

Aj napriek tomu, že diagnostické a terapeutické možnosti sa zlepšujú, k predčasným pôrodom dochádza stále častejšie. Každé jedenáste dieťa príde na svet nedonosené. Dôvodom narastajúceho počtu predčasných pôrodov je okrem iného aj narastajúci počet detí narodených po umelom oplodnení, počet viacpočetných pôrodov (čo taktiež súvisí s umelým oplodnením) a taktiež zvyšujúci sa vek matiek. Za posledných 20 rokov sa však šance predčasne narodených deti na prežitie zdvojnásobili.