Adresa a fakturačné údaje

Adresa a fakturačné údaje

Milí naši malíčkovskí rodičia, priatelia a podporovatelia, ak by ste nás chceli kontaktovať či nadviazať formu spolupráce, využite nasledujúce údaje.

Adresa a fakturačné údaje nášho občianskeho združenia malíček sú nasledovné:

malíček

Krásnohorská 11

851 07 Bratislava

Telefón: +421 948 129 985

E-mail: info@malicek.sk

IČO: 42 254 141
DIČ: 2023736385
IČ DPH: SK2023736385
Nie sme platcom DPH
Číslo registrácie na Ministerstve vnútra SR: VVS/1-900/90-37748


Bankové údaje


Číslo účtu: 2921862077/1100

IBAN: SK04 1100 0000 0029 2186 2077

Banka: Tatra banka

SWIFT (BIC) : TATRSKBX

Komunitné centrum


Komunitné centrum nášho OZ malíček je miestom na prácu, stretávanie sa, workshopy a oddych. Nájdete nás na nasledujúcej adrese:

Vyšehradská ulica 25

851 06 Bratislava

OZ malíček online


Facebook: facebook.com/nasmalicek/

Instagram: instagram.com/malicek.sk/

Web: www.malicek.sk

Email: info@malicek.sk