Časté otázky mamičiek

Časté otázky mamičiek

Prinášame vám najčastejšie otázky mamičiek, ktoré zažili hroziaci predčasný pôrod. Na otázky odpovedali Doc.MUDr. Darina Chovancová, prednostka Novorodeneckej kliniky M. Rusnáka SZU a UN Bratislava a Doc.MUDr. Katarína Maťašová, primárka Neonatologickej kliniky UN v Martine.

Počet predčasných pôrodov, teda pred ukončeným 37. týždňom tehotenstva, každoročne stúpa. Aktuálne sa na Slovensku narodí predčasne každé jedenáste dieťa. Čím sa to dá vysvetliť?

Príčin predčasných pôrodov je viacero. Populácia našich mamičiek starne. Vek ženy, kedy sa rozhodne byť matkou, sa z mnohých dôvodov posúva k tridsiatke, ale máme aj čoraz viac tehotných vo veku nad 35rokov, čím sa riziko zdravotných komplikácií u matky zvyšuje a často je nutné graviditu ukončiť predčasne z dôvodov ohrozenia zdravia matky. V súčasnosti máme aj veľa žien so závažnými ochoreniami (cukrovka, vysoký krvný tlak, onkologické, autoimunitné, hematologické ochorenia a pod.), ktoré sa odvážia napriek tomu otehotnieť, pričom mnohé z týchto diagnóz sú dôvodom predčasného pôrodu. Zvyšuje sa aj počet detí po asistovanej reprodukcii , kde klinický stav bábätiek v maternici často závisí od ich počtu. Nezanedbateľnými rizikami predčasného pôrodu sú gynekologické komplikácie- predchádzajúce potraty, zákroky na maternici, infekcie, životný štýl, obezita, rizikové správanie a podobne. (D.Ch.)

Nedá sa nárastu počtu predčasných pôrodov predísť?

K predčasnému pôrodu vedie množstvo faktorov, preto je dôraz kladený na prevenciu. Väčšinu z uvedených rizikových faktorov nie je možné eliminovať, preto by sme mali s tehotnými o rizikách predčasného pôrodu hovoriť. V susednom Česku sa na výraznom znížení predčasných pôrodov podieľalo opatrenie, ktorým sa pri umelom oplodnení prenáša do maternice len 1 embryo (tzv. single embryo transfer). (D.Ch.)

V porovnaní s okolitými štátmi sme v týchto štatistikách na tom lepšie, horšie alebo porovnateľne?

V súčasnosti celosvetové štatistiky evidujú „epidémiu“ predčasne narodených detí - vo svete sa každoročne narodí predčasne 15 miliónov detí, z toho v Európe je to 500 000 detí, na Slovensku okolo 4500detí. Skvalitnením starostlivosti o tehotnú a jej dieťa sa nielen zvyšuje počet prežívajúcich predčasne narodených detí, ale zlepšuje sa aj ich prognóza. (D.Ch.)

Hrozí predčasný pôrod len rizikovému tehotenstvu?

Predčasný pôrod, sa žiaľ, môže vyskytnúť aj v tehotenstve, ktoré spočiatku prebiehalo bez problémov. (K.M.)

Aké sú faktory, ktoré najviac ovplyvňujú predčasný pôrod a dá sa mu nejak predísť?

Príčiny, ktoré vedú k predčasnému pôrodu môžu súvisieť s ochorením matky, na ktoré sa liečila ešte pred tehotnosťou (napríklad vysoký krvný tlak). Ďalšou skupinou príčin sú ochorenia alebo komplikácie, ktoré súvisia s tehotenstvom a ohrozujú matku aj dieťa (napríklad preeklampsia alebo predčasné odlučovanie placenty), alebo môže ísť o komplikácie zo strany dieťaťa, pre ktoré je nevyhnutné ukončiť tehotnosť predčasne. Za vysoké percento predčasných pôrodov je zodpovedná infekcia, ktorú najčastejšie vyvolávajú baktérie osídľujúce pôrodné cesty. Baktérie môžu spôsobiť zápal plodových obalov, prestúpiť do plodovej vody a vyvolať celkovú zápalovú reakciu u dieťaťa v maternici. Následkom býva predčasné odtečenie plodovej vody, spontánny začiatok pôrodnej činnosti a narodenie nezrelého dieťaťa. (K.M.)

Na čo by sa mali nastávajúci rodičia určite pripraviť, a to nie len počas pôrodu, ale aj po ňom?

Predčasný pôrod predstavuje pre celú rodinu veľmi ťažkú situáciu. V prvom rade zvyčajne býva nečakaným prekvapením a namiesto radosti z narodenia dieťaťa prináša pocity strachu, úzkosti a beznádeje. Namiesto očakávaného zdravého dieťatka majú rodičia totiž často „drobčeka ktorý sa zmestí do dlane“ a ktorý potrebuje pomoc aj pri takých „bežných“ činnostiach, ako je napríklad dýchanie. Rodičia by sa teda mali vyzbrojiť veľkou dávkou trpezlivosti. Hoci to bude ťažké a môžu sa vyskytnúť rôzne komplikácie, ktorých počet býva nepriamo úmerný dĺžke tehotenstva, mali by byť pre dieťa stále pozitívnou oporou. Budú ich čakať dni a týždne neistoty. Rodičia by mali považovať personál, ktorý sa stará o dieťa za partnerov, ktorí im v ťažkej situácii pomáhajú a hlavne by nemali strácať nádej. (K.M.)

Aká je hranica životaschopnosti dieťatka?

Na Slovensku je stanovená hranica životaschopnosti na ukončených 24 týždňov tehotnosti. Uvedená hranica bola stanovená odbornou spoločnosťou pred viacerými rokmi na základe výsledkov dlhodobej prognózy týchto extrémne nezrelých detí. Naším cieľom nie je len veľmi nezrelé dieťa zachrániť, aby prežilo. Našou snahou je dosiahnuť, aby takéto dieťa mohlo ďalej žiť normálny, plnohodnotný život bez obmedzení a ťažkých zdravotných následkov. Úroveň poznania lekárskej vedy, ošetrovateľstva i technického pokroku odvtedy pokročili a umožňujú dosahovať lepšie výsledky starostlivosti o extrémne nezrelých. Preto, podľa môjho názoru, pomaly prichádza čas na prehodnotenie spomenutej 24-týždňovej hranice. Napriek tomu sú už v súčasnosti pracoviská (napríklad v Univerzitnej nemocnici v Martine), kde táto hranica neplatí a starostlivosť sa poskytuje aj deťom mladším – narodeným v 23. týždni. V tomto našom úsilí nám veľmi pomáha úzka spolupráca s neonatologickým pracoviskom pána profesora Plavku v Prahe, ktoré patrí v tejto oblasti do svetovej TOP-kategógie. (K.M.)

Zachraňujete novorodencov aj pod hranicou 24. týždňa?

Starostlivosť o detičky mladšie ako 24 týždňov, často s hmotnosťou menej ako 500 g, predstavuje mnohokrát aj etický problém. Ide o deti, ktoré sú veľmi rizikové a dá sa u nich predpokladať vznik širokého spektra komplikácií aj trvalých následkov. V takejto situácii je preto nevyhnutná otvorená komunikácia s rodičmi skôr, ako sa dieťa narodí. Vždy berieme do úvahy ich názor a želanie. Dôležitá je tiež príprava dieťaťa pred narodením – predovšetkým podaním kortikoidov matke, pretože majú preukázateľnej pozitívny vplyv na zdravotný stav dieťaťa. Nemenej dôležité je správne načasovanie a manažment pôrodu tak, aby dieťa dostalo čo najväčšiu šancu. Vzhľadom na to, že starostlivosť o extrémne nezrelých novorodencov je náročná na personál aj prístrojové vybavenie, poskytuje sa len v špecializovaných centrách, pričom je dôležité, aby sa dieťa v centre narodilo. Ak sa narodí v inej nemocnici, je nutné ho do centra previezť sanitkou v transportnom inkubátore. Aj pri maximálnej snahe o šetrný transport, nutnosť prevozu extrémne nezrelého dieťaťa po narodení významne zvyšuje riziko vzniku komplikácií. (K.M.)

Prečo sa "injekcie na pľúcka" nedajú aplikovať preventívne?

Každý liek má svoje žiadúce aj nežiadúce účinky, preto sa nemôže podávať preventívne ale len práve v danom čase, kedy má pomôcť.

Prečo je niektorým ženám odporučené rodiť v inej nemocnici?

Predčasne narodené deti potrebujú mimoriadnu pomoc, aby mohli prežiť mimo ochrany maternice svojej matky. Také dieťatko môže zostať na novorodeneckom oddelení alebo môže byť umiestnené na špecializované pracovisko vyššieho stupňa. Najvyšším špecializovaným pracoviskom je jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti (JVSN) v perinatologickom centre, nižšou úrovňou je jednotka resuscitačnej starostlivosti novorodencov (JRSN) alebo jednotka intenzívnej starostlivosti novorodencov (JIS). Tieto pracoviská sú vybavené tak, aby vášmu dieťatku poskytli tú najlepšiu starostlivosť, ktorú v tomto čase potrebuje.

Preto, ak vám hrozí predčasný pôrod, váš lekár vám môže odporučiť pôrod v nemocnici podľa vášho stavu. Vysokošpecializovaných perinatologických centier máme na Slovensku šesť:

  • Neonatologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
  • Novorodenecká klinika M. Rusnáka LF SZU a UN, Bratislava
  • Klinika neonatológie LF UPJŠ a DFN Košice
  • Neonatologická klinika JLF UK a UN Martin
  • Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky
  • Perinatologické centrum – oddelenie neonatológie FNsP J.A.R. Prešov

Čo je serkláž?

Ak sa stane, že lekár v ambulancii pri pravidelnej návšteve prenatálnej poradne zistí pri gynekologickom vyšetrení, že krčok maternice je pootvorený a vy neudávate pocity tvrdnutia bruška alebo kontrakcie, odporučí vám možno začiatkom druhého trimestra zákrok nazvaný „cerclage“ (serkláž). V nemocnici vám urobia špeciálny steh na krčku maternice, aby sa zabránilo jeho predčasnému otváraniu. Steh vám odstránia dva týždne pred predpokladaným termínom pôrodu. Dnes pri pokrokoch medicíny sa však serkláž robí naozaj už len výnimočne.