Aby sme spoločne videli budúcnosť

Aby sme spoločne videli budúcnosť

  • 13.12.2023

Podpora OZ malíček je založená na pomoci predčasne narodených detí a ich rodín aj v podobe materiálnej pomoci nemocniciam. Je adresná, založená na spolupráci s oddeleniami a odráža potreby, ktoré združenie dokáže zastrešiť. Príkladom sú aj špeciálne očné prístroje určené pre tie najmenšie bábätká v celkovej hodnote takmer 20 000 eur, ktoré dokážu podchytiť riziká poškodenia zraku u predčasniatok v dôsledku ich predčasného príchodu na tento svet. Cieľom tohto nášho úsilia je prispieť k zdravým očkám predčasniatok, aby sme spoločne videli na ich cestu do budúceho života. Projekt sme realizovali vďaka podpore spol. Pampers a Nadácie Allianz.

Dôsledky predčasného pôrodu sa u predčasne narodených detí prejavujú aj tzv. retinopatiou nedonosených. Keď sa dieťa narodí príliš skoro, retinálne krvné cievy (cievy sietnice) nemajú čas na dokončenie správneho rastu a tvoria sa nové cievy vrastajúce do sietnice, nadvihujú ju až môže dôjsť k úplnému odlúčeniu sietnice, čo znamená trvalú stratu zraku. Dôležité je preto včas tento vývoj ciev podchytiť a v prípade potreby operačne „napraviť“.

Retinopatia nedonosených je riziko, ktoré je typické pre predčasniatka a včasnou liečbou sa dajú jej dôsledky zmierniť tak, že deti dokážu vidieť krásy tohto sveta bez obmedzení. Našim cieľom bolo preto k tomu prispieť v podobe špeciálnych prístrojov na vyšetrenie oka aj tých najmenších bábätiek v inkubátoroch,“ povedala pri odovzdaní prístrojov Ľubica Kaiserová, predsedníčka OZ malíček. Prístroje boli venované na Kliniku detskej oftalmológie NÚDCH na Kramároch, ktorá patrí k špičke liečby retinopatie nedonosených. Venujú sa tu starostlivosti, diagnostike a liečbe očných ochorení predčasne narodených detí z celého Slovenska, ale aj iným vrodeným alebo získaným ochoreniam očí od novorodeneckého veku.

„Balíček“ z malíčka mal podobu ručnej štrbinovej lampy, ktorá slúži na vyšetrenie predného segmentu oka. „Prístroj je prenosný a tak môžeme vyšetriť aj najmenšie deti v inkubátore. Druhým prístrojom je tonometer, ktorý meria vnútroočný tlak a rovnako je prenosný, čiže vďaka nemu prídeme za našim najmenším pacientom až k jeho postieľke, či k inkubátoru,“ vysvetlila benefity prístrojov doc. MUDr. Dana Tomčíková, PhD., MHA, prednostka kliniky.

Projekt sa združeniu podarilo realizovať vďaka podpore spol. Pampers a Nadácii Allianz. Hodnota oboch prístrojov sa blíži k sume 20 000 eur.