Bez kufríka neodídem

Bez kufríka neodídem

Nie každá mama má možnosť postarať sa o svoje dieťa - niekedy sa stane, že sú deti umiestnené do náhradnej rodiny alebo do ústavnej starostlivosti. Projekt Bez kufríka neodídem bol počas 10 rokov zameraný na vyplnenie medzery od narodenia až do momentu, kedy sa začala písať kapitola dieťaťa s jeho novou rodinou.

Detičky, ktoré ešte len čakali na svoju rodinu, boli mnohokrát umiestnené v nemociciach na rovnakom oddelení ako rizikoví novorodenci a predčasne narodené deti. Nikoho, kto by sa o nich staral totiž zatiaľ nemali, preto bolo potrebné, aby im boli sestričky stále nablízku. A tak nám tieto detičky taktiež prirástli k srdcu. Aj preto sme pre všetky detičky počas vyše 8 rokov pripravovali kufrík, ktorý im pomáhal uchovať spomienky na ich skoré detstvo.

Každý kufrík obsahoval okrem rôznych darčekových predmetov aj pamätník pre bežné alebo výnimočné chvíle dieťaťa. Zdravotné sestričky aj lekári s láskou zapĺňali stránky tohto pamätníka rôznymi poznámkami, odkazmi či novinkami v živote bábätka. Aby aj ono malo svoju minulosť, skôr než si nájde svoju budúcnosť.

Tento projekt zaznamenával počas 8 rokov veľmi pozitívne ohlasy a to nielen medzi zdravotníkmi, ale aj medzi náhradnými rodičmi. Pokračovaním tohto projektu je Denník prvých spomienok.