MPSVaR: Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny

MPSVaR: Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny

Získanie dotácie od MPSVaR v roku 2021 nám umožnilo rozšíriť našu knižnicu odbornej literatúry o predčasných pôrodoch a predčasne narodených a rizikových novorodencoch, čím budeme môcť kvalifikovanejšie podporiť našich členov. Vďaka novému laptopu a tlačiarni dokážeme efektívnejšie komunikovať s rodinami predčasne narodených detí.

OZ malíček od roku 2011 pomáha predčasne narodeným deťom a ich rodinám. Naša činnosť je smerovaná na zlepšovanie podmienok v nemocniciach tak hospitalizovaných detí, ako aj ich rodičov, k čomu nepochybne patrí aj podpora a laické poradenstvo. Ide o podpornú službu, ktorá dopĺňa prácu poskytovanú inými profesiami, ako psychológ/-ička, sociálny pracovník/- čka a pod. Ide v nej o dar porozumenia, zdieľania a zvládnutia situácie rodičom - laickým poradcom vo vlastnej rodine, okolí a následné podanie pomocnej ruky v rámci krízovej situácie, v ktorej sa iná rodina ocitla v dôsledku predčasného pôrodu.

Hlavnou úlohou laického poradenstva OZ malíček je povzbudiť, poradiť a následne pomôcť zvládať danú situáciu rodine s dieťaťom po predčasnom pôrode a sprevádzaním podporovať rodinu aj následne, po prepustení dieťaťa do domácej starostlivosti.

Vďaka dotácii a zakúpeniu odbornej literatúry a techniky môžeme naďalej efektívne a cielene sprevádzať v tejto oblasti rodičov predčasne narodených detí v odborných témach, ktoré sa stali každodennou súčasťou života rodiny s predčasniatkom. Na webovej stránke združenia sú tiež na pravidelnej báze zverejňované odborné rozhovory so špecialistami z rôznych odborov na témy týkajúce sa života predčasne narodeného dieťatka, ktoré pomáhajú rodičom porozumieť medicínskym témam jazykom im vlastným, usmerňovať ich v jednotlivých vývinových etapách svojho dieťaťa a zorientovať sa v jeho špecifických potrebách.

Projekt bol podporený sumou 1650 eur.

Používaním stránok prevádzkovaných na malicek.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.