Poznáme mená laureátov ceny Purpurové srdce

Poznáme mená laureátov ceny Purpurové srdce

  • 15.11.2023

Počas slávnostného benefičného koncertu, ktorý sa uskutočňuje tradične pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí na Slovensku, vyzdvihujeme a ďakujeme za prácu tým, ktorí robia svet predčasne narodených detí lepší, krajší, kvalitnejší a zdravší. Tento rok sa podujatie uskutočňuje v priestoroch Primaciálneho paláca. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Oceňovanie s dlhoročnou tradíciou

Tradícia odovzdávania ocenenia Purpurové srdce je na Slovensku úzko spätá s oslavami Svetového dňa predčasne narodených detí, ktoré OZ malíček organizuje už od svojho vzniku r. 2011. Oceňovanie laureátov Purpurového srdca sa uskutočňuje v troch kategóriách Osobnosť Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti, Osobnosť verejného života a Osobnosť OZ malíček a to za prítomnosti zástupcov nemocníc a oddelení starajúcich sa o našich najmenších pacientov, podporovateľov a partnerov, rodín a priateľov predčasne narodených detí, ako aj vzácnych hostí, ktorí prijali pozvanie. Do dnešného dňa bolo odovzdaných 30 ocenení jednotlivcom, 11 kolektívom a 2 ceny boli udelené in memoriam. Tento rok sa do tejto purpurovej ´siene´ pripájajú 3 jednotlivci a 1 kolektív.

Srdce ako symbol života a lásky

Počas slávnostného večera, symbolizujúceho vďaku a krehkosť života, oceňujeme osobnosti, ktoré významne prispeli k zlepšeniu podmienok v rámci starostlivosti, osvety a následnej starostlivosti o predčasne narodené deti. Ocenenie, ktoré si laureáti v slávnostnej atmosfére preberajú na pódiu, je ručne vyrobená sklenená plastika v tvare srdca, autorkou ktorej je umelecká sklárka Veronika Rusňáková. Farbou diela je purpurová, farba kráľov a kráľovien a zároveň aj predčasniatok.

Podoba ocenenia v sebe nesie aj symboliku. „Purpurové srdcia sú silné ako všetky nedonosené deti, nie však natoľko silné, aby vydržali tvrdý úder. Život a strata dieťaťa ide v prípade predčasniatok ruka v ruke a my môžeme ďakovať medicíne, pokroku a predovšetkým starostlivosti zdravotného personálu za to, že aj extrémne nezrelé deti sú dnes medzi nami – veselé a plné života,“ uviedla Ľubica Kaiserová, predsedníčka OZ.

Slávnostný večer v slávnostnej atmosfére

Každoročne sa oceňovanie spája aj s kultúrnym programom. Jeho úvod začínal „hymnou“ predčasne narodených detí, ktorú tento rok zaspievala jej autorka speváčka Monika Ližbetin so svojimi deťmi a s detským zborom zostaveným z predčasniatok. Súčasťou programu bolo aj tanečné vystúpenie Sárky Vesek a skupiny La Portella, MS v latinsko-amerických tancoch a spev Matildy Hajdinovej, predčasne narodených detí, dnes už mladých talentov. Od mikrofónu sa moderátorským slovom hosťom prihovárala Andrea Belányi.

História „boja o život“

Purpurové srdce sa zrodilo vďaka myšlienke armády Spojených štátov amerických, kde udeľujú takúto medailu za zranenie v boji. Existuje azda väčší boj, ako ten o život? Následky a „zranenia“, späté s predčasným narodením, si totiž nesie takéto dieťa, ako aj jeho rodina, celý život. Purpurová farba pritom charakterizuje kráľovský majestát a podčiarkuje istú výnimočnosť.

Purpurové srdce je symbolom jednoty medzi skupinou ľudí, ktorá nepozerá na odlišnosti a jej členovia majú jeden spoločný cieľ – nádej na budúcnosť predčasne narodených detí. Patria do nej nielen rodičia a rodina dieťaťa, ale tiež zdravotné sestry, lekári, duchovní a priatelia. Tí všetci totiž zdieľajú puto, ktoré nie je možné vyjadriť slovami – možné ho je poznať len srdcom.

Laureáti ceny Purpurové srdce, ročník 2023:

Ocenenie pre osobnosť neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti odovzdala predsedníčka neonatologickej sekcie prof. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.

Ocenená MUDr. Jana Nikolinyová, PhD. – prednostka Neonatologickej kliniky SZU FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Pani prednostka je uznávanou, rešpektovanou, špičkovou a veľmi vzácnou odborníčkou v oblasti neonatológie. Je členkou významných orgánov v rámci zdravotníckych inštitúcií, kde sa spolupodieľa na budúcom obraze neonatológie. Pojem budúcnosť má však doslova v rukách a vo výsledkoch svojej práce. Uplatňuje pri nej jedinečný prístup, ľudské a obetavé postoje s vysokou mierou erudovanosti a ľudskej skromnosti citeľne pri každom malom, predčasne narodenom a rizikovom pacientovi. Ale aj v prípade jeho rodiny a svojho kolektívu. Ocenením Purpurové srdce pani prednostke ďakujeme za všetko, čo jej práca i osobnosť ako taká predstavuje a za každé predčasniatko a jeho rodinu, ktorého štart do života sa začína práve v rukách p. prednostky. Týmto ocenením ďakujeme za rodiny predčasne narodených detí, za ich bábätká, za kolegyne a kolegov i celú komunitu zo sveta predčasniatok a ich rodín.


Ocenenie pre osobnosť verejného života - navrhujú spoločne o. z. malíček a neonatologická sekcia Slovenskej pediatrickej spoločnosti, odovzdala Jana Žitňanská a predsedníčka Neonatologickej sekcie prof. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.

Ocenená p. MVDr. Katarína Prochotská, spol. Chiesi
Vďaka spoločnosti Chiesi v spolupráci s medicínskym pokrokom a zdravotníkmi sa rozbúchava aj to najkrehkejšie srdiečko a rozdýchavajú aj tie najmenšie pľúca. Moderná doba medicínskych a farmaceutických odvetví, ktorej je spol. Chiesi pevnou súčasťou, je úzko spätá so svetom predčasne narodených detí a ich štartom do života. A neoddeliteľnou súčasťou toho nášho, slovenského priestoru predčasniatok a spolupráce, je aj p. Katka Prochotská, vďaka ktorej má pojem spolupráca reálne a hmatateľné kontúry v podobe konkrétnych detí, v podobe našich konkrétnych rodín. Ďakujeme p. Katke za jej osobnú zanietenosť, za jej angažovanosť, naše priateľstvo a za jej otvorené srdce, ktoré je, doslova, stmeľujúcim prvkom tejto našej spolupráce. Ďakujeme!

Ocenenie pre osobnosť malíčka sa udeľuje na návrh rady a členov združenia, odovzdala ho ambasádorka združenia malíček Kristína Tormová a predsedníčka OZ malíček Ľubica Kaiserová.

Ocenená Sofia Dorociaková – mama predčasne narodených dvojičiek, dobrovoľníčka OZ malíček
´Naša´ Sofia je ´našou´ už od začiatku – so svetom predčasniatok ju spojil deň, keď sa (v 25. týždni tehotenstva) stala mamou predčasne narodených dvojičiek – Alexandra a Zojky a na pulze malíčka stála už pri jeho zakladaní. Je dobrosrdečná, pomáha blízkemu i ďalekému okoliu a ak by sme si predstavili človeka s veľkým Č, tak je stelesneným práve v jej osobe. Je odovzdaná i odhodlaná bojovať pre krajšie zajtrajšky - a to nielen svojich detí a vlastnej rodiny, ale aj ďalších rodín, ktoré si práve prechádzajú tou cestou, na začiatku ktorej sa pred 15. rokmi ocitla Sofia a jej blízki. Týmto ocenením jej ďakujeme za všetko, ako naša dlhoročná a malíčku oddaná dobrovoľníčka – odvodené od slova dobro – pomáha nám i ostatným.

Ocenená Mgr. Darja Pasztorová – zdravotná sestra, neonatologické odd. FNsP Nové Zámky
Pani sestrička Darja vstupuje do životov predčasniatok a ich rodičov už 34 rokov a počas svojej praxe sa stala pevnou súčasťou kolektívu novozámockých zdravotníkov na neonatológii starajúcich sa o tých najmenších a najkrehkejších pacientov. Sestra Darja sa okrem profesionálnej odbornej a ošetrovateľskej starostlivosti podieľa na záchrane týchto bábätiek aj ako súčasť transportnej jednotky. Jej úloha má však na oddelení nenahraditeľnú rolu aj pri nie až takých bežných dňoch a sviatkoch, kedy sa spolupodieľa na tvorbe darčekov a stáva stelesnením podpory a odkazu pre rodičov týchto bábätiek, ktoré pre nich majú nevyčísliteľnú hodnotu. Vlastnou empatiou a ľudským prístupom im pomáha zmierniť dôsledky predčasného pôrodu a podporuje ich v zdolávaní nie ľahkej cesty dieťatka do ich náručia. Sestrička Darja je mimoriadne výnimočnou osobnosťou - ako súčasť kolektívu na oddelení, pre rodiny v nemocnici, ale aj mimo nej, ktoré tvoria nielen novozámockú, ale i našu, veľkú rodinu predčasniatok.Oceneným srdečne gratulujeme!

Aj tento rok sa podujatia k Svetovému dňu predčasne narodených detí realizuje vďaka našim partnerom: spol. Pampers, Chiesi, HIPP, Astra Zeneca, Nutricia, Nestlé, My Design, reklamná agentúra Hammer, Hlavné mesto Bratislava, Neonatologická sekcia Slovenskej pediatrickej spoločnosti, Sekcia sestier pracujúcich v neonatológii, Inštitút pre podporu dojčenia, Veronika Rusňáková.