COVID-19 a dojčenie

COVID-19 a dojčenie

  • 25.03.2020

Koronavírus / COVID-19 je akútne vírusové ochorenie dýchacích ciest, ktorého liečba sa v súčasnosti zakladá len na poznatkoch o liečení podobných ochorení (SARS, MERS). V dnešných dňoch sa Európa stala epicentrom pandémie COVID-19.

Nie je dostupná očkovacia látka ani účinná terapia. Aktuálne je testovaný liek Remdesivir, ktorý bol pôvodne vyvinutý proti vírusu Ebola a výsledky vyzerajú sľubne. Známy je však len jediný prípad, kedy bol liek podávaný aj dieťaťu infikovanému vírusom Ebola.

Nakoľko nie sú popísané prípady nakazenia COVID-19 u tehotných a dojčiacich žien, zatiaľ neexistujú vedecky podložené odporúčania.

Zdravotníci musia poskytovať starostlivosť aj tehotným ženám a dojčiacim matkám, ktoré sa ochorením nakazili alebo boli v kontakte s infikovanou osobou a sú v karanténe. V starostlivosti o tehotné ženy a dojčiace matky dodržiavajú odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR a Centre for Desease Control (CDC).

Dojčenie je dovolené!

Doteraz neboli popísané prípady, že by sa vírus SARS-CoV-2 nachádzal v materskom mlieku, preto sa nepredpokladá prenos dojčením. Prenos vírusu je kvapôčkovou infekciou (pri kašlaní, kýchaní a priamym kontaktom).

Dojčiaca matka, ktorá má podozrenie alebo sa u nej potvrdilo ochorenie COVID-19 musí urobiť všetky opatrenia (dôsledné umývanie a dezinfekcia rúk, vhodná ochrana úst), aby zabránila prenosu ochorenia na dieťa a aby mohla ďalej dojčiť. Vychádzame z predpokladu, že dieťa bolo v kontakte s matkou už predtým, počas inkubačnej doby (2-14 dní), preto nie je nutné prerušiť dojčenie.

Ak pre zdravotný stav matky dojčenie nie je možné, odstriekava matka materské mlieko manuálne alebo odsávačkou. Dieťa je kŕmené odstriekaným materským mliekom alternatívnym spôsobom. Nevyhnutné je dodržiavať maximálnu hygienu tak pri odstriekavaní ako aj pri manipulácii s materským mliekom (ochranný odev, rúško). Materské mlieko obsahuje protilátky, ktoré chránia dieťa a podporujú jeho obranyschopnosť. Keď sa zlepší stav matky, môže byť dieťa ďalej dojčené na prsníku.

V prípade, že porodila žena, ktorá je pozitívna na COVID-19 a chce dojčiť, je nevyhnutné urobiť čo najskôr testy aj u dieťaťa. Ak sa ochorenie u dieťaťa potvrdí, môže byť uložené k matke a dojčené (ak to ich zdravotný stav dovoľuje). V prípade, že je dieťa po narodení negatívne, je nevyhnutné aby bolo od matky odlúčené. Dĺžka odlúčenia závisí od rozhodnutia lekárov.

Tehotenstvo a pôrod

Prenos infekcie z matky na dieťa prenatálne je nepravdepodobný (doteraz neboli v literatúre popísané prípady). Priebeh ochorenia u tehotnej ženy je podobný ako u osôb v rovnakom veku a zdravotnom stave. Avšak v niektorých prípadoch infekcie SARS a MERS bol častejší výskyt predčasného pôrodu.

Prenos nákazy na dieťa počas pôrodu (prechodom pôrodnými cestami) nie je celkom jasný. Tiež nie je potvrdené, či operačný pôrod sekciou znižuje riziko prenosu ochorenia na dieťa. Odporúča sa jednoznačne individuálny prístup a plánovanie spôsobu pôrodu spolu s matkou/otcom.

Pri pôrode je rozhodujúce, či sa jedná o podozrenie na nákazu koronavírusom alebo o potvrdenie ochorenia COVID-19. V prípade, že príde k pôrodu žena, ktorá má pozitívnu cestovateľskú anamnézu a/alebo bola v kontakte s osobou, u ktorej sa ochorenie potvrdilo, je nevyhnutné okamžite urobiť test. Ak sa ochorenie potvrdí je nevyhnutná izolácia. Dieťa musí byť od matky odlúčené, uložené do karantény (bolo v kontakte s osobou nakazenou COVID-19) a čo najskôr testované na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2. Starostlivosť o dieťa preberá až do výsledkov testov zdravotnícky personál a otec dieťaťa (najbližšia osoba), ktorí dieťa ošetrujú v ochrannom odeve.

Zdroj: http://institutdojcenia.sk/

15.03.2020

Používaním stránok prevádzkovaných na malicek.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.