Malíček ako veľká purpurová rodina

Malíček ako veľká purpurová rodina

  • 14.07.2021

OZ malíček je tu už 10 rokov. Za jeho vznikom i činnosťou stojí Ľubica Kaiserová, staničná sestra na Novorodeneckej klinike v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda UMB a zároveň predsedníčka združenia. K založeniu malíčka ju motivovali osudy rodín, ktoré stretávala v práci, ale aj vlastný bojovník – syn Robert (na fotografii spolu s hrdou mamou), ktorý sa narodil v 26. týždni tehotenstva. Jej iniciatíva smerovala k rodinám s rovnakým osudom a tak sa začala písať história celoslovenského združenia pomáhajúca tým najkrehkejším a najstatočnejším – bábätkám do dlane.

Príbeh jednej mamy

Ľubicu Kaiserovú poznajú rodičia ako láskavú, dobrosrdečnú, milú a usmievavú sestričku, ktorá sa stará o ich predčasne narodené bábätká v nemocnici. Pomáha rodičom v náročných chvíľach počas obdobia hospitalizácie ich dieťaťa v každom, nie len zdravotníckom smere. No oddanosť povolaniu a týmto rodinám v jej prípade pred 10 rokmi prekročila hranice nemocnice, keď sa rozhodla založiť organizáciu pomáhajúcu rodinám s predčasniatkami aj po prepustení z brán nemocničných oddelení do domácej starostlivosti.

Navyše na každé takéto dieťa pozerá istým spôsobom ako na svoje, pretože pred takmer 29 rokmi ako mama predčasne narodeného 800-gramového syna si touto cestou sama prešla. „To ma podnietilo spojiť rodičov s podobným osudom a pomôcť zabezpečiť dobrý štart do života človiečikom drobným ako malíček,“ hovorí o myšlienke založiť organizáciu Ľ. Kaiserová.

Po priskorom príchode druhorodeného Roberta bola vďačná za akúkoľvek pozornosť a radu, keďže na obdobie po predčasnom pôrode v 26. týždni tehotenstva spomína ako na etapu nových skúseností, ale aj neuveriteľného stresu, strachu, beznádeje. Práve preto neskôr smerovala jej iniciatíva k rodinám s rovnakým osudom. S mnohými rodinami, o ktoré sa „starala“ v práci ako sestra, zostali v kontakte, dokonca sa stali aj priateľmi. „A tak z nás vznikala komunita, ktorá od začiatku spájala a odovzdávala si skúsenosti medzi sebou,“ spomína si pani Ľubka, ako ju všetci zvyknú volať, na prvotné začiatky združenia.

Odhodlanie pomáhať najmenším

Na dané obdobie spomína: “Ani vo sne mi nenapadlo, že moje dieťa bude zvádzať boj o život a ja budem musieť nájsť v sebe silu, o akej som ani netušila. Že problémy detí, ktoré som doteraz riešila každý deň v práci, sa budú dotýkať našej rodiny. Bola to pre mňa životná lekcia, z ktorej čerpám dodnes. Naučila ma pracovať so situáciami, ktoré nemôžem zmeniť alebo zvrátiť, prijať v živote, čo je nám súdené a robiť veci najlepšie, ako môžem. Už viem, že zázraky sa dejú každý deň! Pohľad z druhej strany, silná osobná skúsenosť ma podnietila spojiť rodičov a človiečika ako malíček, s cieľom pomôcť im za bezpečiť dobrý štart do života.“

Na vzniku organizovanej formy pomoci pre rodiny spolupracovala s Denisou Hrbáňovou, s ktorou začínali s malou poradňou mailom, telefonicky..., spájať rodičov, až to prerástlo do združenia. A prečo práve malíček ? Podľa slov Ľ. Kaiserovej hľadali pri jeho zakladaní názov, ktorý by vystihol, že sú to tí najmenší ľudkovia. „Víťazom bol malíček, pretože tak môžeme nazvať maličké dievčatko i chlapčeka.“

Prvé (k)roky malíčka

V dobe začiatku činnosti združenia rodičia pociťovali veľkú absenciu ich prípravy zo strany nemocníc na situácie po prepustení. Postupne preto OZ malíček zhromažďoval kontakty, možnosti na vzdelávanie, ktoré možno využiť už v nemocnici. „Podarilo sa mi napr. začať školiť neonatológie v Koncepte bazálnej stimulácie prostredníctvom Inštitútu bazálnej stimulácie. Už viac ako 11 rokov posúva ošetrovateľskú a liečebnú starostlivosť o predčasne narodené deti na jednotkách intenzívnej starostlivosti,“ menuje jeden z prvých veľkých úspechov predsedníčka a zároveň výkonná riaditeľka.

Ľ. Kaiserová ďalej vysvetľuje, že sa zamerali aj na potrebu rozvoja psychomotorického vývinu a zdravý vývin dieťaťa metodikou skvelej Evy Kiedroňovej, ktoré postupne prebrali aj iné pracoviská. Svoje skúsenosti a vedomosti tiež Ľ. Kaiserová odovzdávala ďalším sestrám na postgraduálnom vzdelávaní.

Rokmi sa následne komunita naprieč Slovenskom rozrastala a rodiny s predčasne narodenými deťmi už na všetko neboli sami. Po ich boku stálo totiž OZ malíček , ktoré zároveň združovalo a spolupracovalo s odborníkmi odhodlanými pomáhať, ďalšími rodičmi s predčasniatkami, ktorí sa hrdo hlásia k purpurovým rodinám, k svetu malých bojovníkov odhodlaných zdolať všetky prekážky na ceste za ich životom.

OZ malíček a rok 2021

Dnes, po 10 rokoch svojej činnosti, plní OZ malíček úlohu významného partnera v rámci spolupráce so 16 neonatologickými pracoviskami na Slovensku, ale aj úlohu neoddeliteľnej súčasti rodín po predčasnom pôrode, ktoré v ňom nachádzajú pomoc, porozumenie, oporu, odpovede na ich nezodpovedané otázky, ale i nádej a silu nevzdávať sa v ich boji za vytúženým rodinným šťastím.

Organizácia pomáha rodinám po predčasnom pôrode bezprostredne, ale aj neskôr, v domácom prostredí. Zlepšuje predčasniatkam ich štart do života materiálne – a to zakúpením dôležitého vybavenia do nemocníc, spolupracuje s ďalšími domácimi i zahraničnými organizáciami v rámci pomoci predčasne narodených detí v podobe projektov, organizuje podujatia na zvyšovanie osvety o predčasných pôrodoch a problematike predčasne narodených detí ako Svetový deň predčasniatok, Purpurové srdce, no v neposlednom rade spolupracuje s neonatologickými oddeleniami a perinatologickými centrami, aby sa predčasne narodeným deťom pomáhalo už od ich prvého nádychu.

„Sme mostom medzi rodinami a odbornou verejnosťou, aby sme prispeli k zlepšeniu starostlivosti o nedonosené deti a ich rodiny a zabezpečili im čo najlepší štart do života. Našou víziou je, aby predčasne narodené deti mohli byť spolu s rodičmi od prvej chvíle a aby prítomnosť ich blízkych bola vnímaná ako súčasť najlepšej starostlivosti,“ zdôrazňuje hlavné piliere činnosti OZ malíček jeho zakladateľka Ľ. Kaiserová.

(mal)

Používaním stránok prevádzkovaných na malicek.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.