Malíček pre rodičov s prázdnou náručou

Malíček pre rodičov s prázdnou náručou

  • 12.12.2021

Na Slovensku sa každoročne narodí približne 5 000 detí predčasne. Tieto deti sa celosvetovo označujú bojovníkmi, pretože od prvého momentu musia zvládať svoj boj o život a zdravie. Ich prognózy do budúcna sú nejasné, napriek tomu sú mnohé z nich doslova zázrakmi, ktoré po istom čase všetko „dobehnú“ a vedú plnohodnotný život ako ich donosení rovesníci. Ďalšiu kategóriu predčasniatok tvoria bábätká, ktoré si v dôsledku predčasného pôrodu nesú menšie či väčšie následky do svojich životov.

Avšak krehkosť života v prípade predčasniatok vidíme najmä u tých, ktorých rodičia z nemocníc odchádzajú s prázdnou náručou. OZ malíček je tu aj pre nich, v náročných chvíľach straty ich dieťaťa. Práve im a pamiatke ich detí bude venovaná táto nedeľa.

Krehkosť života

„Predčasný pôrod je vážny problém, ktorý prináša do rodín mnoho neistoty a strachu. Radosť z narodenia bábätka sa razom zmení na boj o jeho život, ktorý nemusí vždy skončiť úspešne. Predčasne narodené deti mnohokrát vážia menej ako kilogram a mnohé sa nachádzajú v ohrození života, “ povedala Ľubica Kaiserová, predsedníčka OZ malíček. Celosvetovo sa predčasne narodí 15 miliónov detí, čo je približne 11 %. V dôsledku predčasného pôrodu 1 milión detí zomiera pred dosiahnutím veku 5 rokov. Existujú však výrazné rozdiely medzi jednotlivými štátmi tak v miere predčasných pôrodov, ako aj úmrtnosti. V našich podmienkach sa úmrtnosť predčasne narodených detí pohybuje na úrovni 2%. [1]

Medzi rodičmi predčasne narodených detí sú teda aj takí, ktoré svoje milované deti nevidia vyrastať a táto nedeľa bude patriť všetkým deťom, ktoré opustili náruč svojich rodičov ešte skôr, ako svoje krídla života stihli rozprestrieť. Každoročne je v čase adventu celosvetovo druhá decembrová nedeľa venovaná všetkým deťom a mladým ľuďom, ktorí „odišli“ skôr, ako sa ich kniha života stihla postupne napĺňať, kedy sa o 19.00 h v oknách ich rodín a priateľov rozsvietia sviečky na znak úcty k ich pamiatke. Vzniká tak pomyselná reťaz, ktorá spája nie len rodiny s podobným osudom, s ich priateľmi po celom svete, ale symbolizuje aj odkaz svetla, ktoré, v prenesenom význame, svieti na ich ďalšej ceste.

OZ malíček aj pre rodičov s prázdnou náručou

Nejde však o jedinú aktivitu, ktorou chce združenie podporiť rodiny po strate. Na webovej stránke nájdu rodičia v príručke Pomoc pre rodičov jednu kapitolu v podobe listu s názvom Prázdna náruč . Dátum, ktorý je venovaný dňu spomienky na bojovníkov z novorodeneckých intenzívnych jednotiek, je 26. september , kedy vzdávame česť všetkým predčasne narodeným a rizikovým deťom, ktoré svoj statočný boj s veľkým svetom prehrali, česť všetkým mamám a otcom, ktorí z nemocníc odchádzali s prázdnou náručou.

Október je následne mesiacom osvety z pohľadu straty bábätka, preto rovnako jeden deň upozorňujeme na túto kategóriu rodičov, ktorých strata ich dieťaťa neprestáva bolieť ani s odstupom času, neexistuje na to liek, ani návod, ako sa s tým vyrovnať, ani vhodné slová zmierňujúce ich bolesť. Je však dôležité vedieť, že v tom nie sú sami a vytvárame tak spoločne symbolickú reťaz podpory a lásky, kedy si navzájom posielame veľa sily a nádeje kráčať ďalej, kráčať ďalej životom po strate. A v neposlednom rade je to aj Svetový deň predčasne narodených detí , kedy myslíme aj na bojovníkov, ktorí svoj boj prehrali.

***

* Svetový deň pamiatky zosnulých detí , ktorý tento rok pripadá na 12. december, vychádza z tradície medzinárodnej organizácie „ Súcitní priatelia “ ( The Compassionate Friends ) a prvýkrát bol organizovaný v roku 1997 v USA. Tento deň pripadá každoročne na obdobie adventu, druhú nedeľu v decembri a OZ mal íč ek sa na znak úcty a spolupatričnosti s rodinami po strate dieťaťa opäť aj tento rok pripája.

[1] Zdroj: EFCNI + Global burden of preterm birth: https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ijgo.13195#:~:text=With%201%20million%20children%20dying,(aged%20%3C28%20days)

V MÉDIÁCH:

TA3: Niektorí rodičia odchádzajú z pôrodníc s prázdnou náručou. Druhá decembrová nedeľa patrí práve im

TASR teraz.sk: OZ Malíček: Zapálením sviečky si ľudia môžu spomenúť na zosnulé deti

Mama a ja: Táto nedeľa je venovaná rodičom s prázdnou náručou a pamiatke ich detí

Denník Relax: Malíček túto nedeľu venuje rodičom s prázdnou náručou a pamiatke ich detí

Akčné ženy: Malíček túto nedeľu venuje rodičom s prázdnou náručou a pamiatke ich detí

Používaním stránok prevádzkovaných na malicek.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.