Mesiac vďaky

Mesiac vďaky

  • 14.09.2020

V septembri, pri príležitosti mesiaca novorodeneckých intenzívnych jednotiek, vyjadruje OZ malíček svoju úctu a poďakovanie celému ich personálu. Každému zdravotníckemu kolektívu pripravilo ďakovný list ako symbol poďakovania za dlhoročnú spoluprácu so združením a záchranu života a zdravia tých najmenších.

Mesiac, ktorý sa spája najmä so začiatkom školského roka či významnými štátnickými výročiami, má v oblasti zdravotníctva ešte jeden význam. Počas septembra si pripomíname dôležitosť a podporu pracovísk v nemocniciach, ktoré radíme k novorodeneckým intenzívnym jednotkám. Na Slovensku sa ročne narodí okolo 55 tisíc detí a z toho 5000 z nich sa rodí predčasne. Inak povedané, každé 10. dieťa na Slovensku sa narodí predčasne. Iba za posledných 15 rokov vzrástol počet predčasne narodených detí na Slovensku o viac ako 30 %. Prežije ich viac ako 85% - aj vďaka novorodeneckým intenzívnym jednotkám .

Práve preto chceme vyjadriť našu úctu i vďaku každému, kto sa na záchrane života a zdravia predčasne narodených detí, ale aj bábätiek s vážnymi zdravotnými komplikáciami či problémami, spolupodieľa.

OZ malíček je od svojho vzniku významným partnerom týchto pracovísk v slovenských nemocniciach. Zastáva úlohu pomyselného mosta medzi rodinami a odbornou verejnosťou s cieľom prispieť k zlepšeniu starostlivosti o nedonosené deti a ich rodiny práve počas ich pobytu v nemocniciach, ale aj po ich prepustení a príchode s dieťatkom domov. Združenie participuje na rôznych projektoch, snaží sa o zvýšenie povedomia problematiky predčasných pôrodov, problematiky starostlivosti o “predčasniatka” a o komplexnú starostlivosť o rodiny.

„Prácu na novorodeneckých intenzívnych jednotkách si nesmierne vážime a snažíme sa ako združenie pomáhať materiálne, odborne, ale aj morálne, aby sme spoločne pomáhali prekonať neľahké a náročné obdobie rodinám s deťmi, ktoré začínajú svoj život na týchto oddeleniach či klinikách, “ uviedla Ľubica Kaiserová, predsedníčka a štatutárna zástupkyňa združenia. A práve preto, že si túto spoluprácu združenie ako rodičovská organizácia ctí, pripravilo pre nich malé prekvapenie v podobe ďakovných listov symbolizujúcich práve ich každodennú, profesionálnu a oddanú prácu – záchranu života a zdravia tých najmenších. Ďakovný list si pri tejto príležitosti prevzalo a postupne počas celého mesiaca prevezme 18 novorodeneckých intenzívnych jednotiek. „ Týmto počinom chceme poďakovať každému z kolektívu zdravotníkov za každé dieťatko a jeho rodičov, že si z ich rúk môžu odnášať to najvzácnejšie – nový život , “ doplnila Ľ. Kaiserová.

Tento prejav vďaky a úcty ocenili aj zástupcovia neonatologických pracovísk, ktorí ich považujú za pozitívnu spätnú väzbu zo strany rodičov. „ Vnímame to ako zadosťučinenie našej práce, ktorú denno denne vykonávame svedomito, profesionálne a so srdcom. Naša práca totižto nespočíva len v medicínskych úkonoch počas hospitalizácie dieťaťa na našich oddeleniach, ale naším cieľom je postarať sa o deti tak, aby si ich rodičia z nemocnice odnášali v čo najlepšom zdraví a kondícii a v čo najväčšej možnej miere eliminovali dôsledky predčasného pôrodu na dieťa a celú rodinu," uviedla zástupkyňa prednostky Novorodeneckej kliniky M. Rusnáka UNB MUDr. Ľubica Pejhovská.

Na Slovensku rozlišujeme tri stupne jednotiek intenzívnej starostlivosti o novorodencov:

  • Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov (JISN) – Zriaďuje sa pri novorodeneckých oddeleniach.
  • Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov (JRSN) – Zriaďuje sa pri novorodeneckých oddeleniach a neonatologických klinikách. Zabezpečuje intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť o kriticky chorých novorodencov.
  • Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov (JVSN) – Zriaďuje sa na novorodeneckých oddeleniach a neonatologických klinikách, ktoré sú súčasťou perinatologického centra alebo vysokošpecializovaného zdravotníckeho zariadenia, ktoré zabezpečuje v plnom rozsahu starostlivosť o novorodencov s najzávažnejšou patológiou v rámci regiónu. Súčasťou JVSN je aj 24-hodinová transportná služba s neonatológom a sestrou.

Mesiac novorodeneckých intenzívnych jednotiek vznikol v roku 2014 v Spojených štátoch amerických v rámci projektu Sweet peas a Národnej perinatologickej asociácie (National Perinatal Association ), s cieľom venovať tento mesiac pozornosť a pomoc rodinám, ktoré prežívajú pobyt na týchto oddeleniach a poďakovať zdravotníckemu personálu, ktorý sa o ne stará. OZ malíček sa k tejto iniciatíve pripája už niekoľko rokov. Tento rok rovnako nie je výnimkou, čím vyzdvihuje prácu a poslanie týchto pracovísk a o. i. zároveň prispieva k zvyšovaniu povedomia o „svete“ predčasne narodených a rizikových novorodencoch.

(mal)

Používaním stránok prevádzkovaných na malicek.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.