Týždeň výchovy v Trenčíne

Týždeň výchovy v Trenčíne

  • 11.12.2019

Svetový deň predčasne narodených detí si v malíčku pripomíname rôznymi spôsobmi. Mnoho našich aktivít má ale práve v tomto čase skôr osvetový charakter. Chceme nielen pomáhať rodinám s predčasne narodenými deťmi, ale rovnako aj šíriť povedomie o tejto problematike a vzdelávať.

Sme veľmi radi, že už 8. rok sme mohli v spolupracovať so Strednou zdravotníckou školou C.Šimúrkovej v Trenčíne a s Klinikou pediatrie a neonatológie a Gynekologicko-pôrodníckou klinikou Fakultnej nemocnice v Trenčíne na podujatí "Týždeň výchovy k manželstvu a rodičovstvu" s pripomenutím si Svetového dňa predčasne narodených detí, ktoré sa uskutočnilo 18. – 22. novembra 2019 v Trenčíne.

Počas týždňa boli žiaci informovaní o problematike prostredníctvom rozhlasových relácií v školskom rozhlase, odborných prednášok a besied s pozvanými odborníkmi z praxe z Pediatricko-neonatologickej kliniky, Gynekologicko–pôrodníckej kliniky a Úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne. Súčasťou zdravotno-výchovných aktivít bolo aj zhotovenie informačnej nástenky pri vstupe do školy. Vyvrcholením organizovaných akcií bolo pripínanie purpurových stužiek, zapálenie purpurových sviečok, rozdávanie letáčikov s problematikou predčasne narodených detí - zameranou hlavne na prevenciu predčasných pôrodov, či organizovanie spoločného stretnutia žiakov, zamestnancov školy s predčasne narodenými deťmi a ich rodičmi. Žiačky školy spolu s garantkou akcie na SZŠ Trenčín RNDr. Jankou Gugovou, koordinátorkou "Výchovy k manželstvu a rodičovstvu" na SZŠ Trenčín PhDr. Margitou Rybánskou, PhD. a zástupkyňou OZ malíček Ivetou Jančokovou navštívili Pediatricko-neonatologickú a Gynekologicko–pôrodnícku kliniku FN v Trenčíne, kde si zapálením purpurových sviečok a pripnutím purpurových stužiek celému zdravotníckemu personálu, mamičkám a budúcim mamičkám spoločne pripomenuli Svetový deň predčasne narodených detí.

Používaním stránok prevádzkovaných na malicek.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.