O malíčku

O malíčku

OZ malíček je rodičovskou organizáciou, je združením rodičov predčasne narodených detí. Sme občianskym združením, ktoré vzniklo v apríli 2011 z iniciatívy rodičov na podporu predčasne narodených detí a ich rodín, sme pomyselným mostom medzi rodinami a odbornou verejnosťou, aby svojou činnosťou prispelo k zlepšeniu starostlivosti o nedonosené deti a ich rodiny.

Cieľom združenia je zlepšiť starostlivosť o predčasne narodené deti a ich rodiny od prvého nadýchnutia. V spolupráci s odborníkmi realizuje projekty, ktoré napomáhajú k zvýšeniu komplexnej starostlivosti o predčasne narodené deti a ich rodiny, osvetou sa zapája k zvýšeniu povedomia o problematike predčasných pôrodov a starostlivosti o “predčasniatka”, je podporou pre rodiny.

Spolupracujeme s Neonatologickou sekciou Slovenskej pediatrickej spoločnosti (SPS) a Sekciou sestier pracujúcich v neonatológii . Sme jedným zo 65 aktívnych členov medzinárodnej organizácie EFCNI.

Našim cieľom je, aby deti odchádzali z nemocnice domov čo najzdravšie. Prioritou je taktiež, aby predčasne narodené dieťa a jeho rodina mala v zdravotníckom zariadení vytvorený priestor pre spoznávanie sa a aby bola prítomnosť blízkych vnímaná ako najlepšia starostlivosť o dieťa, k čomu združenie svojimi aktivitami napomáha a v neposlednom rade prispieva aj k informovanosti - aby verejnosť mala dostatok informácií o problematike predčasných pôrodov a ich možných následkov.

Naša vízia

Chceme, aby predčasne narodené deti mohli byť spolu s rodičmi od prvej chvíle a aby prítomnosť blízkych bola vnímaná ako súčasť najlepšej starostlivosti.

Spolupráca s neonatologickými pracoviskami


Naše aktivity a projekty realizujeme v spolupráci s neonatologickými oddeleniami a perinatologickými pracoviskami po celom Slovensku. Medzi našich dlhoročných partnerov patria nemocnice v Banskej Bystrici, Bratislave, Humennom, Košiciach, Martine, Nových Zámkoch, Poprade, Prešove, Rimavskej Sobote, Trenčíne, Trnave, Žiline, Michalovciach a Liptovskom Mikuláši.

Výročné správy


Všetky projekty nášho OZ malíček , naše aktivity a aj plány do budúcnosti sú zosumarizované po jednotlivých obdobiach vo výročných správach. Nahliadnuť do nich môžete TU .

Používaním stránok prevádzkovaných na malicek.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.