Účinná prevencia môže zachrániť životy

Účinná prevencia môže zachrániť životy

Preeklampsia – diagnóza, ktorá je nebezpečnou pre matku i dieťa. Pri príležitosti 22. mája, Svetového dňa preeklampsie, sa celosvetová pozornosť sústreďuje na osvetu a zvýšenie povedomia o preeklampsii s cieľom čo najskoršieho odhalenia a odvrátenia vážnych komplikácií. O detailoch, príznakoch i liečbe preeklampsie sme sa zhovárali s gynekológom MUDr. Tomášom Debnárom z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice v Nitre.

Diagnóza, ktorá nebolí

Cieľom tehotenstva je zdravá mama a zdravé bábätko. O to nebezpečnejšie je, keď ochorenie nebolí, ale v tichosti sa komplikuje, ako v prípade preeklampsie. Gynekológ a pôrodník Tomáš Debnár hovorí, že príčiny jej vzniku spočívajú ešte v začiatkoch tehotnosti. „Ide o chybnú placentáciu a komplikácie v podaní mikrociev, ktoré zásobujú placentu. Preeklampsia je definovaná proteinúriou (bielkovina v moči) a zvýšeným tlakom spravidla 140/90 mmHg a viac. Prejaviť sa však môže aj po pôrode, “ opisuje. Ako ďalej dodáva, je dôležité nepodceniť signály a nezanedbať príznaky, keďže preeklampsia nebolí a postihnúť môže ženy v akomkoľvek veku a to aj bez toho, aby sa žena radila k rizikovej skupine tehotných či dovtedy trpela akýmikoľvek komplikáciami.

Podľa doktora Debnára sa najčastejšie preeklampsia vyskytuje pred 20. rokom života rodičky a po 40. roku. „Spravidla sa vyskytuje po 34. týždni gestácie, avšak, ak sa vyskytne pred 20. týždňom a sú prítomné aj pridružené komplikácie, jedná sa o vážny medicínsky problém pre pôrodníkov aj pre neonatológov, keďže za hranicu životaschopnosti dieťaťa sa u nás považuje 24. týždeň tehotenstva ( pozn. viabilita znamená, že u nás v pericentrách sa za hranicu životaschopnosti považuje dovŕšený 24. týždeň tehotnosti, pod túto hranicu hovorí medicína u nás o potrate a starostlivosť sa prispôsobuje požiadavkám rodičov),“ upozorňuje. Začínajúcu preeklampsiu zvykne odhaliť obvodný gynekológ, z toho dôvodu sú dôležité pravidelné prehliadky a kontroly moču.

Konať včas, vyšetriť včas

Diagnostika ochorenia a včasné odhalenie preeklampsie, ide ruka v ruke s pravidelnými prehliadkami tehotných v ambulanciách obvodných gynekológov. „Počas týchto kontrol sa merajú vitálne funkcie, ako napr. tlak krvi a realizuje sa vyšetrenie moču tzv. ,ponorným papierikom´. Pri podozrení na preeklampsiu je pacientka následne odoslaná do nemocnice na hospitalizáciu za účelom dodiagnostikovania preeklampsie. V tomto bode nemusí ísť o závažný medicínsky a neonatologický problém, obzvlášť ak pacientka do pár dní porodí,“ približuje mladý odborník proces odhalenia ochorenia u tehotných.

V nemocnici sa podľa jeho slov robia štandardné laboratórne testy, vyšetrenie moču, ultrasonografické vyšetrenie plodu so zameraním na jeho biometriu. “Akékoľvek zaostávanie v raste plodu na ultrasonografickom vyšetrení o 2 a viac týždňov je ďalším negatívnym faktorom, že preeklampsia má závažný vplyv aj na plod. Hodnotia sa aj prietoky krvi v arteria umbilicalis (prietok krvi v pupočníku), či arteria cerebri media (prietok krvi mozgom), ktorých hodnoty môžu taktiež poukazovať na vplyv preeklampsie na plod. Akákoľvek nová patológia, či odchýlka u matky či plodu, zhoršuje prognózu,“ vysvetľuje dr. Debnár.

Moment záchrany životov

V prípade preeklampsie je jedinou „liečbou“ ukončenie tehotenstva. To sa však neukončuje ihneď po stanovení tejto diagnózy, ale v momente, kedy má preeklampsia negatívny vplyv v prvom rade na život matky, následne na viabilitu (životaschopnosť) plodu. „Ak ide o vážny priebeh, vysoký krvný tlak, veľké odpady bielkovín v moči, opuchy, poruchy prietokov plodu a plod je v 35. a vyššom gestačnom týždni, kauzálne nie je o čom inom uvažovať ako o ukončení gravidity. Ide zároveň aj o jedinú 100% terapiu ochorenia. Ak sa ochorenie prejaví v nižšom týždni gravidity alebo vyššom ako 24+0, čo je hranica viability, musí byť zaujatý štandardizovaný postup,“ vysvetľuje postup po diagnostikovaní preeklampsie gynekológ.

Doktor Debnár ďalej pokračuje, čo čaká tehotnú ženu následne, a síce podľa týždňa gravidity je rodička transportovaná do príslušného perinatologického centra, ktoré dokáže prematúrnemu novorodencovi poskytnúť efektívnu starostlivosť. „U rodičky sa začína terapia na zníženie krvného tlaku a liečbu opuchov. V prípade nižšieho týždňa gestácie sa počas 48 hodín podávajú kortikosteroidy, ktoré urýchľujú dozretie pľúc plodu. Nemenej dôležitá je spolupráca s neonatológmi, nutné je postupovať spoločne s cieľom zabezpečiť čo najlepšiu prognózu u matky aj novorodenca,“ zdôrazňuje.

Zdravý životný štýl ako nezanedbateľný faktor

Existujú faktory, ktoré prispievajú k zníženiu frekvencie alebo rizika rozvoja preeklampsie, vo viacerých štúdiách sa podľa odborníka dr. Debnára uvádza pozitívny vplyv užívania kyseliny acetylsalicylovej počas prvého trimestra. „Celkovo by sa dalo povedať, že sa treba o svoj zdravotný stav starať už pred graviditou – mať primeranú hmotnosť, sledovať hodnoty tlaku krvi, hladiny cholesterolu a cukru, kompenzácia akéhokoľvek chronického ochorenia. Nezabúdajme, že tehotenstvo je pre telo ženy náročný stav, preto si treba telo na tehotenstvo pripraviť a dostať ho do čo najlepšej kondície, aby sme sa komplikáciám v gravidite vyhli,“ menuje dôležité aspekty, pričom podľa lekára netreba zabúdať na pohyb, zdravú stravu, preventívne prehliadky, vitamíny, meranie tlaku v domácom prostredí, celková životná pohoda, keďže každá budúca mama sa chce tešiť na nový život.

Nie je gravidita ako gravidita

Doktor Debnár neopomína ani riziko komplikácií po prekonaní preeklampsie pri nasledujúcej gravidite, keďže predčasný pôrod z akejkoľvek príčiny je dôvodom na to, aby sa dbalo pri nasledujúcom tehotenstve na obozretnosť. „Je nutné dodržiavať vyššie uvedené a upozorniť na predchádzajúcu preeklampsiu aj svojich ošetrujúcich lekárov. Ak šlo o pôrod cisárskym rezom, je vhodné nechať si dostatočný čas na zhojenie operačnej rany a odporučiť aspoň ročný, ideálne dvojročný rozostup medzi graviditami. Potvrdená preeklampsia je asociovaná s vyšším výskytom tejto komplikácie aj opakovane. Takisto ľudia medzi tehotenstvami nemladnú a tlak je civilizačným ochorením, ktorého sa raz všetci dožijeme. Otázne je či budú prvé prejavy v 25. rokoch alebo v 85. rokoch,“ vysvetľuje.

Čo sa týka žien, 90tim percentám žien sa po pôrode v dôsledku preeklampsie hodnoty krvného tlaku normalizujú, klesajú odpady bielkovín v moči, miznú opuchy a telo sa vracia do normálu. 10% žien vyžaduje aj napriek ukončeniu gravidity intenzívnu starostlivosť, často sa ocitnú na jednotkách intenzívnej starostlivosti pre multiorgánové zlyhanie. Dôležitú úlohu hrá dispenzarizácia (vedenie) takýchto pacientok u internistu s dosledovaním všetkého vyššie uvedeného. V drvivej väčšine sa však všetko vracia do normálu.

Medicína však za ostatné roky pokročila míľovými krokmi vpred a aj napriek tomu, že liečbou závažnej preeklampsie ohrozujúcej ženu alebo plod je ukončenie tehotnosti, v čom sa, žiaľ, nič nezmenilo, stále sa zvyšujúca kvalita a úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti v perinatologických centrách, diagnostika a terapia dôsledkov preeklampsie na novorodencov sú faktory, ktoré pomáhajú zachraňovať čoraz viac životov a minimalizovať následky predčasného pôrodu do ďalšieho obdobia. „Šancu na život tak dostávajú aj novorodenci, ktorý by kedysi túto šancu nedostali. Kolegom neonatológom patrí naša vďaka a obdiv za to, že keď im my, gynekológovia a pôrodníci, „podáme“ hranične viabilné dieťa (snažíme sa, aby bolo pripravené podaním kortikoidov), oni dokážu robiť zázraky modernej medicíny na jednotkách intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti,“ dopĺňa mladý ambiciózny pôrodník, ktorý sa počas svojej praxe stretáva s týmito prípadmi často.

Život ako najvyššia hodnota

„Veľmi často, keď sa sám potrebujem znovu vrátiť nohami na zem alebo si len pripomenúť, za čo všetko mám byť v živote vďačný, idem na toto miesto a uvedomím si, aký veľký boj sa práve odohráva v každom z tých inkubátorov,“ odkrýva kúsok zo svojho vnútra sympatický lekár, ktorý práve tento aspekt považuje za najväčší pokrok súčasnej medicíny a intenzívnej starostlivosti. Nakoľko podľa jeho slov zrealizovať cisársky rez je jedna vec, ale postarať sa o hranične viabilné 500-gramové dieťa je umením tela a mysle, prebdených nocí a týždňov na jednotkách intenzívnej starostlivosti, aby sa krásny a životaschopný novorodenec vrátil do rúk šťastnej matky.

„Prevencia je najlepšou liečbou vo všetkých odvetviach medicíny a myslím si, že to tak vždy aj bude. Konať včas a vyšetriť včas je dôležitý bod, kedy by si mala každá tehotná alebo žena plánujúca tehotenstvo seba aj svojho partnera dostať do kondície, zlepšiť svoje návyky, liečiť sa, ak má nejaké chronické ochorenie,“ prízvukuje dr. Debnár a zároveň dopĺňa, že následne je nutné pravidelne navštevovať poradne u lekára, dodržiavať termíny preventívnych prehliadok a snažiť sa informovať o svojom zdravotnom stave.

Srdečný gynekológ a pôrodník, ktorý sa do tohto odvetvia medicíny zahľadel už počas štúdia, má pre budúce mamy jasný odkaz, a síce: „Každej žene prajem šťastné a krásne tehotenstvo, ktoré je zakončené krásnym spontánnym pôrodom ideálne v termíne, bez komplikácií so zdravým novorodencom. Moja práca ma však naučila, že to nikdy nebude na 100% pravda. Ženy by mali sledovať zmeny svojho zdravotného stavu - zvýšený krvný tlak na tehotenskej poradni či doma v pokoji, bolesti hlavy a tela, prítomnosť opuchov – a konzultovať ich včas so svojim lekárom. V prípade nezrovnalostí sa netreba báť zveriť do rúk lekárov, sú tu pre Vás.“

Za rozhovor ďakuje V. Kmetóny Gazdová

MUDr. Tomáš Debnár promoval v r. 2018, odkedy pracuje na GP klinike FN NR, kde zároveň absolvoval prax. V súčasnosti študuje vrámci PhD. štúdia na LF UK. Toto odvetvie medicíny považuje za najkrajšie a občas, zároveň, aj to najnáročnejšie. V rámci práce sa neustále vzdeláva v medicínskych otázkach, ale taktiež aj v ľudskej oblasti, aby bol čo najbližšie k svojim pacientkám, pretože, podľa jeho slov, jedna vec je mať vedomosti a druhá je mať v sebe ľudskosť. Zároveň rád prináša aj nové informácie a poznatky z oblasti gynekológie a pôrodníctva aj prostredníctvom sociálnych sietí, čím robí osvetu mnohým odborným témam a približuje ich ženám, tehotným i mamám vysvetľujúcou nemedicínskou rečou.

Používaním stránok prevádzkovaných na malicek.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.