2% z daní

2% z daní

Predvyplnené tlačivo na 2% za rok 2023 nájdete na nasledujúcom linku.

Každé 13. dieťa sa narodí predčasne. Ďakujeme preto, že ste sa rozhodli pre podporu OZ malíček, ďakujeme za Vaše 2%, vďaka ktorým dokážeme robiť veľké veci pre tých najmenších a naďalej pomáhať predčasne narodeným deťom a ich rodinám.

Činnosť OZ malíček je financovaná prevažne z 2% príspevkov, preto si vážime, že ste sa (aj) tento rok rozhodli darovať ich za účelom zlepšovať svet predčasniatok. Aj vďaka Vám môžeme naďalej zmierňovať dopady predčasného pôrodu na dieťa, ale aj rodinu a pomáhať oddeleniam v starostlivosti o tých najzraniteľnejších, no zároveň najodvážnejších bojovníkov.

Poďakovanie tak patrí všetkým našim podporovateľom, ktorých pomoc si vážime a vďaka ktorým spoločne pomáhame zlepšovať štart do života tých, ktorí do neho vyštartovali predčasne.

"Tie najmenšie nôžky dokážu zanechať v srdci tú najväčšiu stopu."

Ďakujeme za Vašu podporu!

Súvisiace odkazy: Pomáhajte s nami meniť životy.

Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:

Obchodné meno (názov): malíček
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42254141
Sídlo: Krásnohorská 11, 851 07 Bratislava


Obrazová galéria pod článkom vám dá presný návod, ako postupovať ak ste fyzická osoba, zamestnanec či právnická osoba.

Ďakujeme vám!


Dôležité termíny


15. február 2024 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31. marec 2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane (3 % v prípade dobrovoľníkov). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne.

31. marec 2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v nasledujúcom roku môže poukázať iba 1,0 % z dane. Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2 %” poukazuje v tomto predĺženom termíne! Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2 % v termíne na podanie daňového priznania.

30. apríl 2024 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)