Staňte sa našim členom

Staňte sa našim členom

Naše OZ malíček je rodičovská organizácia združujúca rodiny a priateľov predčasne narodených detí. Máme otvorenú náruč pre každého, kto má k téme predčasných pôrodov blízko: či už ste rodičia, ktorým sa narodilo predčasniatko, sami ste sa narodili predčasne, predčasne narodené bábätko má niekto z vašej rodiny, blízkych a vy ste mu zároveň oporou, ste zdravotník/-čka alebo sa k nám chcete pridať ako podporovateľ/-ka či dobrovoľník/-čka. Alebo vám je táto téma jednoducho blízka a chcete byť súčasťou našej purpurovej rodiny. Všetci ste v nej srdečne vítaní.

V roku 2024 môžete využiť možnosť základného členského poplatku, alebo rozšíreného, vďaka ktorému Vám o.i. dvakrát ročne zašleme časopis Malíček a malý darček pri príležitosti novembrového Svetového dňa predčasniatok. Našim členom sa môže stať ktokoľvek, kto je priateľom predčasne narodených detí. Ak ste sa už rozhodli, že sa chcete stať členom OZ malíček, byť informovaný o jeho aktivitách a získať exkluzívny prístup k materiálom združenia, je to úplne jednoduché - nasledujte postup uvedený nižšie a získate rôzne zaujímavé výhody a zľavy.

1.krok: Výber členstva

Pre všetkých našich členov ponúkame viacero výhod, s ktorými sa detailnejšie môžete oboznámiť v tabuľke nižšie. Hlavný rozdiel pri výbere typu členstva je spôsob, ako si želáte dostávať náš časopis malíček.

a/základné členstvo – 10 eur

  • 2x ročne pdf verzia časopisu Malíček mailom,

b/ rozšírené členstvo – 20 eur

  • 2x ročne vydanie časopis Malíček poštou, pri jesennom vydaní aj s malou pozornosťou pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí

2.krok: Vyplnenie dotazníka Chcem sa stať členom OZ malíček

Odoslaním prihlášky sa dobrovoľne prihlasujete za člena našej rodičovskej organizácie OZ malíček. Zároveň vyhlasujete, že ste bol/bola oboznámený/á s oficiálnymi Stanovami OZ malíček, súhlasíte s nimi a budete dodržiavať z nich vyplývajúce členské povinnosti. Ste si vedomý/á, že z občianskeho združenia malíček môžete na základe slobodného uváženia kedykoľvek vystúpiť.

3.krok: Zaplatenie poplatku

Poplatok sa platí raz ročne a platí na celý daný kalendárny rok - váš príspevok pošlite na naše malíčkovské číslo účtu: SK04 1100 0000 0029 2186 2077 (QR kód nájdete dole na tejto stránke). Do poznámky prosím uveďte heslo CLENSKE. Uhradené členské pre daný kalendárny rok je nevratné.

Blahoželáme, úspešne ste sa prihlásili do rodiny OZ malíček!