Verejná zbierka

Verejná zbierka

Dýchanie – pre nás tak prirodzené, ale pre predčasne narodené deti je chvíľa samostatného nádychu mimoriadne významná. Predčasniatka prichádzajú na tento svet s nezrelými pľúcami a v prvých dňoch či týždňoch im v tejto životne dôležitej funkcii pomáhajú prístroje. Pomôcť k ich nádychu im môžeme spoločne a to verejnou zbierkou, ktorej výťažok poputuje na zakúpenie prístrojov na podporu dýchania do nemocníc.

Nezrelosť predčasne narodených detí sa spája aj s ich nedovyvinutými pľúcami, ktorým väčšine z nich pomáhajú po predčasnom pôrode prístroje. Prvý nádych nie je pre predčasniatka samozrejmosť a dýchanie pre tieto deti nie je maličkosť. Pomôcť v štarte týchto bábätiek do života môžeme spoločne. Verejnou zbierkou, ktorú OZ malíček spustilo symbolicky, počas sérii podujatí s 3x3 Basket so sprievodnou akciou Dribluj za Nádych.

Výťažok tejto verejnej zbierky, ktorá potrvá do 19. mája budúceho kalendárneho roka (19. 05. 2025), použijeme na zakúpenie dýchacích prístrojov pre predčasne narodené deti do nemocníc. Práve na jednotkách intenzívnej starostlivosti pre novorodencov začínajú tieto bábätká svoj štart do života.

Pomôžme im spoločne dobre začať a "nadýchnuť" sa na ich cestu života.

Verejná zbierka s názvom "Dýchať nie je maličkosť 2024" podlieha všetkým zákonným náležitostiam stanovených Ministerstvom vnútra SR a je zapísaná v IS Registri zbierok pod registračným číslom: 000-2024-030742.

Do verejnej zbierky sa môžete zapojiť jednoducho:

  • načítaním QR kódu v aplikácii Vašej banky , zvoliť sumu a odoslať ju na pomoc malíčkom,
  • odoslaním dobrovoľného príspevku prostredníctvom darcovského portálu na nasledujúcom odkaze: https://malicek.darujme.sk/dychat-nie-je-malickost-e4664/
  • zaslaním príspevku na účet verejnej zbierky: SK97 1100 0000 0029 4014 9074.

Ďakujeme, že spoločne s Vami meníme svet predčasne narodených detí.