Pomáhajte finančne

Pomáhajte finančne

Ak nemáte čas alebo momentálne neviete, ako by ste nám vedeli pomôcť, prispejte finančne. Je to najjednoduchší spôsob ako pomáhať. Naše OZ malíček do veľkej miery funguje z finančných darov korporátnych partnerstiev, nadácií a z individuálnych príspevkov rodičov a podporovateľov. Vďaka vašej pravidelnej podpore môžeme realizovať naše projekty a aktivity a tak spoločne pomáhať najmenším. Vaše pravidelné dary nám pomôžu efektívnejšie zacieliť podporu pre rodičov v jednotlivých regiónoch na Slovensku a v perinatologických centrách.

Vítané sú taktiež jednorazové dary, pokiaľ nemáte možnosť prispievať pravidelne.

Ďakujeme, že s nami pomáhate predčasniatkam a ich rodinám!

Súvisiaci odkaz: Dobrovoľný príspevok (darujme.sk)