Deň prepustenia

Deň prepustenia

Keď konečne príde deň prepustenia z nemocnice, vaše dieťatko bude pripravené ísť domov. Tento deň je veľkým dňom „D“ – vy a vaše dieťatko ste si prešli dlhú a neľahkú cestu a vašou „odmenou“ je spoločný príchod domov. V tom čase budú jeho krátkodobé zdravotné problémy už vyriešené a možné dlhodobé problémy identifikované. Detský lekár ho bude v tom čase považovať za dostatočne zdravé a stabilné, aby mohlo s vami opustiť nemocnicu.

  • Nezabudnite si dohodnúť návštevu u vášho detského lekára.
  • Ak bude vaše dieťa sledované v špecializovaných ambulanciách, nezabudnite si dohodnúť návštevu tam.
  • Uistite sa, že viete o všetkých prípadných ďalších kontrolách, ktoré má vaše dieťa absolvovať, napríklad vyšetrenie očí a sluchu.
  • Uistite sa, či vám lekár vysvetlil, ako rozpoznať príznaky akéhokoľvek ochorenia alebo iných problémov, ktoré môže mať vaše dieťatko po odchode z nemocnice.
  • Požiadajte o kópiu prepúšťacej správy vášho dieťatka, ako pre detského lekára, tak aj pre seba.
  • Opýtajte sa, komu môžete zatelefonovať, ak budete mať po prepustení nejakú otázku týkajúcu sa vášho dieťaťa.