Lekárske vyšetrenia

Lekárske vyšetrenia

Väčšina predčasne narodených detí (zvyčajne s extémne nízkou a veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou) bude musieť v nemocnici podstúpiť viacero vyšetrení s cieľom vylúčiť alebo zabezpečiť včasné zistenie určitých bežných zdravotných problémov. Bežné testy a vyšetrenia zahŕňajú:

  • vyšetrenie krvných testov,
  • röntgenové vyšetrenie hrudníka – na zistenie prípadných dýchacích a pľúcnych problémov,
  • röntgenové vyšetrenie brucha – na zistenie prípadných črevných problémov,
  • EKG a ECHO srdca – vyšetrenie prípadných problémov so srdcom,
  • ultrazvukové vyšetrenie mozgu a obličiek – na zistenie prípadných abnormalít mozgu a obličiek,
  • očný test – na zistenie prípadných problémov s očami,
  • kontrola sluchu – na zistenie prípadných sluchových a vývinových problémov.