Špeciálna starostlivosť

Špeciálna starostlivosť

Predčasne narodené deti potrebujú mimoriadnu pomoc, aby mohli prežiť mimo ochrany maternice svojej matky. Mávajú problémy s udržaním telesnej teploty, dýchaním či príjmom potravy. Cieľom novorodeneckých pracovísk je pomôcť deťom zvládnuť tieto tri dôležité funkcie.

Umiestnenie detí v inkubátore alebo vo vyhrievanej detskej postieľke zabezpečí udržiavanie telesnej teploty a dýchací prístroj im pomôže dýchať. Môžu byť kŕmené pomocou tenučkej hadičky (sondy) cez nos alebo ústa do žalúdka alebo im je výživa podávaná do žily, kým nebudú schopné prijímať všetko potrebné mlieko ústami.

Predčasne narodené dieťatko môže podľa odporúčania lekárov zostať na novorodeneckom oddelení alebo môže byť umiestnené na špecializované pracovisko vyššieho stupňa. Najvyšším špecializovaným pracoviskom je jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti (JVSN) v perinatologickom centre, nižšou úrovňou je jednotka resuscitačnej starostlivosti novorodencov (JRSN) alebo jednotka intenzívnej starostlivosti novorodencov (JIS). Tieto pracoviská sú vybavené tak, aby vášmu dieťatku poskytli tú najlepšiu starostlivosť, ktorú v tomto čase potrebuje.

Vysokošpecializovaných perinatologických centier máme na Slovensku šesť:

  • Neonatologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
  • Novorodenecká klinika M. Rusnáka LF SZU a UN, Bratislava
  • Klinika neonatológie LF UPJŠ a DFN Košice
  • Neonatologická klinika JLF UK a UN Martin
  • Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky
  • Perinatologické centrum – oddelenie neonatológie FNsP J.A.R. Prešov