Vývinová starostlivosť v nemocniciach

Vývinová starostlivosť v nemocniciach

  • 25.03.2024

Seminár o vývinovej starostlivosti priamo na oddeleniach prinieslo OZ malíček v spolupráci s českou neonatologickou sestrou Zuzanou Tomáškovou. Prezentácia tohto komplexného prístupu zdravotníkov zahŕňajúceho rodičov do starostlivosti o predčasne narodené dieťa sa uskutočnila už v perinatologickom centre v Bratislave a Košiciach.

Vývinová starostlivosť je založená na takom prístupe k predčasne narodenému a rizikovému bábätku, ktorý podporuje stabilitu jeho vitálnych funkcií a schopnosť samoregulácie organizmu, podporuje jeho rast a napredovanie, rešpektuje jeho spánkové rytmy, zlepšuje jeho celkové dozrievanie a podnecuje správny psychomotorický vývoj. Opierajúc sa o vedecké štúdie, táto vývinová starostlivosť znižuje stres novorodenca, kedy je súčasťou starostlivosti aj jeho rodič.

Keď budeme dodržiavať princípy vývinovej starostlivosti, podporíme tým dobrý neurobehaviorálny vývoj, dôležitým aspektom je zapojenie rodičov do starostlivosti, čo na druhej strane okrem dieťatka pomôže aj rodičovi,“ uviedla v úvode košického stretnutia Zuzana Tomášková, ktorá tieto „putovné“ kurzy realizuje v Čechách a, vďaka spolupráci s OZ malíček, aj na Slovensku. Vyzdvihla pritom túto rodičovskú iniciatívu, keďže práve v niektorých momentoch je podpora rodič rodičovi popri medicínskych prístupoch mimoriadne dôležitá.

Pomoc a podpora rodín predčasniatok zo strany OZ malíček je založená na spolupráci s nemocnicami a oddeleniami. „Ďakujeme oddeleniam za ich otvorené dvere na oddelenia a spoluprácu, vďaka ktorej vieme dopomôcť skvalitňovať predčasniatkam ich štart do života,“ vyzdvihuje vzájomné vzťahy Ľubica Kaiserová, predsedníčka združenia.

Celodenný seminár, ktorý sa opiera o vedecké štúdie, medicínske východiská, najnovšie poznatky, dobrú prax a skúsenosti, je obohatený aj o zážitkové aspekty, vďaka ktorým sa dokážeme aj my, dospelí, priblížiť svetu spoza skiel inkubátorov. Kurz vývinovej starostlivosti oceňujú aj zdravotníci.

Ďakujeme veľmi pekne Malíčku, že nám sprostredkoval tento seminár. V súčasnosti nie je našim cieľom za každú cenu zachrániť život dieťaťa, ale zachrániť jeho život a zároveň zabezpečiť, aby sme podporili jeho prirodzený vývoj a vyhli sa závažným komplikáciám v neskoršom veku,” uviedla Vanda Chovanová, primárka Neonatologického oddelenia DFN v Košiciach, kde sa jeden z kurzov uskutočnil a mal mimoriadne pozitívne ohlasy zo strany sestier. Primárka zároveň zdôraznila, že výmena takýchto skúseností medzi zahraničnými pracoviskami je niečo, čo zdravotníkov v ich práci posúva dopredu.