Dar v podobe kvapky

Dar v podobe kvapky

  • 19.05.2024

Dnešný deň (19. máj) je Svetovým dňom darcovstva materského mlieka, ktorý svoju pozornosť smeruje na jeho význam a ďakuje všetkým ženám, ktoré ho darujú. Materské mlieko od darkýň je súčasťou výživy nedonosených detí v nemocniciach a zohráva významnú úlohu pri ich náročnom a krehkom štarte do života. Preto aj OZ malíček smeruje svoju činnosť a aktivity na podporu výživy predčasne narodených detí materským mliekom v podobe darovania profesionálnych odsávačiek do nemocníc.

Jedinečnosť vzácnej tekutiny

Materské mlieko je nenahraditeľné. Obsahuje množstvo látok a živín, ktoré sú pre zdravie a vývoj dieťatka jedinečné – je to koktejl množstva živín namiešaný priamo na mieru. V prípade nedonosených bábätiek sa tento význam znásobuje, keďže mlieko od mamy zabezpečuje, okrem výživy dieťaťa, aj jeho obranyschopnosť, chráni ho pred infekciami, podporuje jeho rast a dozrievanie orgánov, je prevenciou pred rôznymi ochoreniami a taktiež, pomáha vo vývoji jeho mozgu.

V prípade nedonosených detí má výživa materským mliekom nezastupiteľnú úlohu a popri parenterálnej výžive (vnútrožilová výživa zložená z roztoku cukrov, solí, vody, bielkovín, tukov, aminokyselín, vitamínov a minerálov) sa stáva zároveň liečbou – nezrelý novorodec totiž potrebuje čo najviac priblížiť podmienky vývoja v maternici bez zvyšovania stresu na jeho, stále vyvíjajúci sa, nezrelý tráviaci systém.

Darcovstvo s pridanou hodnotou

Materské mlieko obsahuje viac ako 300 dôležitých a jedinečných zložiek. Význam má pre každé dieťa, no v prípade predčasniatok plní aj dôležitú ochrannú funkciu a je prevenciou rôznych ochorení ako napr. nekrotizujúca enterokolitída, retinopatia, poruchy centrálnej nervovej sústavy, infekciami a pod. Kým sa však po predčasnom pôrode začne u ženy laktácia, v mnohých prípadoch začnú neonatológovia podávať dieťaťu v prvých dňoch mlieko od darkyne.

Ak teda nie je možné podať dieťaťu mlieko od jeho mamy, na oddeleniach sa v začiatkoch života predčasniatka podáva darcovské mlieko, ktoré musí byť vopred vyšetrené a jeho darkyňa spĺňať prísne kritériá. Práve dnešný deň si odborná i laická verejnosť pripomína tento akt darcovstva. Jeho história siaha do 19. storočia, kedy hovoríme o tzv. ailomaterálnom dojčení v rámci rodiny, širšej komunity či aj ako zamestnaní a vzniká aj prvá dojčenecká „formula“ v podobe náhradnej dojčeneckej výživy. Neskôr sa darcovstvo materského mlieka postupne dostáva do podoby, v akej ho poznáme dnes – v roku 1909 vzniká vo Viedni prvá banka ľudského mlieka v Európe a o rok na to v Bostone v rámci USA.

Podpora OZ malíček

V podmienkach slovenských perinatologických centier sa darcovstvo realizuje rôznymi spôsobmi, prostredníctvom bánk, odsávarní, každé pracovisko má na to vlastný mechanizmus. Jedno však majú spoločné – darovať túto vzácnu tekutinu môže žena, ktorá musí spĺňať prísne podmienky a zároveň, jej mlieko sa dôkladne vyšetrí a následne spracuje, aby vyhovovalo bábätku inej mamy. Vo všeobecnosti sa kŕmenie realizuje tak, aby sa následne umožnil prechod na dojčenie (kŕmenie sondou, suplementorom, po prste a striekačkou, lyžičkou, pohárikom, fľašou).

Naše združenie malíček z dôvodu podpory zabezpečenia najlepšej výživy pre dieťa a pomoci pri prechode na prirodzené dojčenie, venoval počas uplynulých rokov niekoľko desiatok profesionálnych odsávačiek slovenským neonatologickým pracoviskám. A to v podobe „pomocníčok“, ktoré najviac simulujú dojčenie, pomáhajú rozbehnúť a udržať laktáciu, čo je veľmi dôležité pri následnom prechode, keď to zdravotný stav bábätka dovolí, na úplné dojčenie.

A prečo profesionálne? Dokážu odsať mlieko aj z oboch prsníkov naraz a napodobňujú pritom pitie bábätka. Hneď po dojčení je to najprirodzenejší a najefektívnejší spôsob získavania materského mlieka, ktorý zároveň zvyšuje jeho objem, keďže zväčša získava mlieko z oboch prsníkov súčasne. „Navyše maminky môžu odsávať mlieko v prítomnosti svojho dieťa, ktoré je v inkubátore, čo významne podporuje vyplavovanie hormónov a zvyšuje tvorbu mlieka," povedala predsedníčka združenia Ľubica Kaiserová.

Darcovstvo materského mlieka je niečo špeciálne. Poskytuje predčasne narodeným alebo deťom so zdravotnými komplikáciami potrebnú výživu, keď ho ich vlastná mama nemá dostatok alebo nemá žiadne mlieko. Dnešok teda ďakujeme všetkým ženám, ktoré s láskou darujú svoje materské mlieko a zabezpečujú, aby deti na celom svete dostali najlepší štart do života.

...pretože každá kvapka materského mlieka sa počíta.

***

Použité zdroje:

LETANAYOVÁ, I.: Banky ľudského mlieka: Cesta k rovnosti šancí pre najzraniteľnejších. Martin : 2024, prednáška v rámci XVII. Martinských neonatologických dní, Neonatológia pre prax.

MAGYAROVÁ, M., BAUER, F. A kol.: Narodili sme sa nezrelí. NNPS: NZ, 2010.

EFCNI: www.efcni.org