Deň, ktorý oslavuje kontakt a dotyk

Deň, ktorý oslavuje kontakt a dotyk

  • 15.05.2024

Kontakt koža na kožu rodiča a jeho dieťatka – kangaroo care alebo tzv. klokankovanie je metóda, ktorá je tak prirodzenou, ako materstvo samo. V prípade predčasne narodených detí tento moment nie je taký samozrejmý. Na spoločný prvý dotyk s rodičom tieto bábätká čakajú niekoľko dní, až týždňov, keď to zdravotný stav dieťaťa dovolí. Ide o veľmi silné momenty, ktoré sa do sŕdc rodičov zapíšu veľkými písmenami. Klokankovanie nenapĺňa však len emočnú stránku, ale aj fyzickú, medicínsku a dokáže ovplyvniť veľa aj do budúceho vývoja bábätka. Na význam blízkosti dieťaťa a rodičov upozorňuje aj stredajší Svetový deň klokankovania (15. máj), pri príležitosti ktorého OZ malíček oslovilo Yamile Jackson z Texasu, USA, matku predčasne narodeného Zacharyho a zakladateľku tohto svetového dňa.

Vplyv na budúci vývoj dieťaťa

Prvý dotyk rodiča a dieťaťa bezprostredne po pôrode nie je samozrejmosťou pre viac ako 4000 detí, ktoré sa ročne na Slovensku narodia predčasne. "Kolísanie, priloženie dieťatka na kožu či hladenie sú ideálne spôsoby stimulácie psychomotorického vývoja, keďže telo matky je prirodzený inkubátor – dieťatko počuje a vníma známy tlkot srdca, cíti vôňu a počúva poznaný hlas," vysvetlila významný aspekt stimulácie psychomotorického vývoja dieťaťa Ľubica Kaiserová, predsedníčka OZ malíček.

Blízkosť dieťaťa a jeho rodičov umocňuje tzv. klokankovanie, „Kangaroo care“ či „K – starostlivosť“. Vo všeobecnosti sa najväčšie benefity kontaktu rodiča a dieťaťa prostredníctvom klokankovania týkajú najdôležitejších fyziologických funkcií bábätka. Podnety pri tomto kontakte urýchľujú dozrievanie centrálnej nervovej sústavy dieťaťa, stabilizujú jeho dýchanie, srdečnú činnosť, budujú vzťahovú väzbu, zlepšujú toleranciu stravy a stimulujú ďalšie životné funkcie a orgány. Klokankovanie je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO – World Health Organization) odporúčané ako bežná starostlivosť pre predčasne narodené deti/deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou, malo by začať čo najskôr po pôrode a malo by byť realizované min. 8 hodín denne až nepretržite (teda čo najviac, ako to je možné).

Svetový deň klokankovania oslávený s jeho zakladateľkou

Podľa Yamile Jackson poskytuje dieťaťu klokankovanie bezpečné miesto na spánok, aby mohlo rásť, liečiť sa a vyvíjať ďalej svoj mozog. Ide o životne dôležitú metódu starostlivosti pre zdravie a vývoj dojčiat a ich bezproblémové začlenenie do ich rodín, poskytuje podľa jej slov dôležité teplo, stabilitu a emocionálne spojenie, ktoré napodobňuje prirodzené prostredie maternice. „Výskum a klinické výsledky ukázali, že klokankovanie môže zlepšiť mieru prežitia predčasniatok, podporiť prírastok hmotnosti, regulovať teplotu a srdcovú frekvenciu, zvýšiť úspešnosť dojčenia a posilniť väzbu medzi rodičom a dieťaťom. Je to jednoduchý, ale neuveriteľne účinný zásah, ktorý môže výrazne zlepšiť výsledky pre zraniteľných novorodencov a ich rodičov,“ uviedla k tejto téme Y. Jackson, ktorá Svetový deň klokankovania založila aj s cieľom zvýšiť povedomie o tejto dôležitej téme.

V nemocniciach, kde pravidlá oddelení neumožňujú „nepretržité“ klokankovanie, je podľa p. Jackson nevyhnutné opierať sa o medicínu podloženú dôkazmi a vytvárať podmienky pre tento kontakt rodiča s dieťaťom v najväčšej možnej miere. Poskytovanie vzdelávaní a školení zdravotníckym kolektívom o výhodách klokankovania, vytváranie pravidiel a systému klokankovania, je podľa Y. Jackson spôsobom, akým začleniť rodiča do starostlivosti o jeho predčasniatko na oddelení, keďže zdravotníci v tomto procese zohrávajú kľúčovú úlohu. „Aj keď majú rodičia na klokankovanie v nemocnici obmedzený čas, každá chvíľa kontaktu koža na kožu sa počíta. Rodičia môžu maximalizovať svoj čas uprednostnením kontaktu koža na kožu vždy, keď je to možné, aj keď je to len na krátke obdobia počas dňa. Rodič by mal byť pre zdravotníkov partnerom, súčasťou starostlivosti o svoje dieťa, mal by tiež spolupracovať pri hľadaní príležitostí na začlenenie kontaktu koža na kožu do svojej dennej rutiny počas hospitalizácie dieťaťa,“ zdôraznila Y. Jackson.

Malíček ako súčasť pomoci a podpory

V priestoroch nemocníc sa na tento účel využívajú aj špeciálne, tzv. klokankovacie kreslá a prikrývky, ktoré OZ malíček každoročne daruje do nemocníc na oddelenia. Činnosť združenia sa celoročne sústreďuje na zlepšovanie podmienok počas pobytu dieťaťa v nemocnici napr. materiálnou pomocou jednotlivých oddelení a tým pomáha združenie skvalitniť a vylepšiť technické vybavenie neonatologických oddelení na Slovenku. Rovnako zabezpečuje a financuje vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v oblasti bazálnej stimulácie a vývinovej starostlivosti, ktoré klokankovanie zahŕňajú k nástrojom starostlivosti o predčasne narodené a rizikové bábätká.

Verte svojim inštinktom, zostaňte v nádeji a vedzte, že robíte neuveriteľnú prácu aj v tých najťažších dňoch. Postarajte sa o seba fyzicky a emocionálne a držte svoje dieťatko „koža na kožu“, ako sa odporúča, teda tak dlho, ako je to možné, tak často, ako je to možné a neprerušovane. Ste pozoruhodní rodičia a vaše dieťa má to šťastie, že vás má po svojom boku. Spoľahnite sa na rodičov z OZ malíček, ktorí rozumejú tomu, čo prežívate a poskytujú rôzne formy podpory,“ uviedla k tejto téme jedna z jej svetových podporovateliek.

***

Klokankovanie svoj názov neprebralo zo zvieracej ríše, konkrétne od kengury, náhodou, súvisí nielen s intenzívnym kontaktom matky a jej mláďatka, ale aj s jeho nedozretosťou a dovyvíjaním sa v jej vaku. Metóda klokankovania bola po prvýkrát použitá v 80. rokoch 20. storočia v Bogote v Kolumbii, ako reakcia na vysokú úmrtnosť predčasne narodených detí a zároveň nedostatok inkubátorov. Vďaka jej výhodám sa znížila úmrtnosť nedonosených detí v spomínanom regióne o polovicu.